Ministerul Educației cere ca manualele să fie considerate ”bunuri de interes public”

Publicitate

Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul legii manualului școlar, cu scopul de a se stabili regimul manualului şcolar în învăţământul preuniversitar.

Schimbări preconizate, prezentate în nota de fundamentare a proiectului de lege, sunt:
Fiecare manual va propune modalități și tehnici de prezentare a informației, realizând interfața și interactivitatea manual-utilizator, astfel încât competențele prevăzute să fie formate/dezvoltate. Dacă planul-cadru și programa școlară formează un sistem unitar, manualul este un produs caracterizat prin unicitate. Ca produs curricular, manualul îşi are propriile funcţii, proceduri de elaborare specifice, construcția lui fiind subsumată raportului funcţional dintre prescriptiv (programa) şi autonom (manualul).
Însăși programa şcolară recomandă lectura ei de către autorii care intenționează să realizeze manuale într-o manieră personalizată, astfel încât să nu se considere programa drept tablă de materii pentru manual, ci ca instrument care reglează opţiunile şi demersul editorial.
Soluțiile de prezentare a conținutului, metodele didactice utilizate în formarea/dezvoltarea competențelor, concepția manualului sunt aspectele pe care le vizează evaluarea calității manualului.
Ministerul susține că această Lege a manualului școlar ar contribui în mod eficient la îndeplinirea unui obiectiv de securitate națională, și anume „dezvoltarea consolidată, durabilă și adaptată schimbărilor sociale ale marilor sisteme publice (sănătate, educație, protecție socială)”, diminuând unul dintre riscurile identificate în Strategia Națională de Apărare a Țării, și anume cel al deficiențelor din sistemul național de educație.
Întrucât eficientizarea demersului didactic şi creşterea calităţii actului educaţional din învăţământul preuniversitar se fac și prin continuarea programului de modernizare a manualelor școlare și adaptarea acestora la realitățile societății informaționale, este imperios necesar ca manualele școlare să fie considerate bunuri de interes public.
Proiectul Legii manualului poate fi studiat accesând următorul link: https://www.edu.ro/sites/default/files/21.09_Proiect_Legea%20manualului_0.pdf
În urma consultării publice, Ministerul Educației Naționale va transmite spre aprobare Parlamentului României varianta finală a proiectului.

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!