Sute de locuri scoase la concurs la Academia de Poliție! Actele și condițiile necesare pentru înscriere

Publicitate

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București a scos la concurs 745 de locuri pentru sesiunea din acest an. Cele mai multe dintre acestea sunt dedicate specializării Ordine și Siguranță Publică.

Pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne (https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/) au fost postate condițiile de recrutare și selecție a candidaților în vederea participării la concursul de admitere organizat în anul 2022 de instituția de învățământ superior a Ministerului Afacerilor Interne.

La Facultatea de Poliție, specializarea Ordine și Siguranță Publică, au fost scoase la concurs 480 de locuri, iar la specializarea Drept 215 locuri – 115 locuri – forma de învăţământ cu frecvenţă şi 100 de locuri – învăţământ la distanţă. Facultatea de Pompieri, cu specializarea Instalații pentru construcții – pompieri, a scos la concurs 50 de locuri.

Procesul de selecție a candidaților presupune parcurgerea unor probe specifice: evaluarea psihologică, evaluarea performanței fizice, testarea cunoștințelor teoretice și evaluarea medicală.

Astfel, până la data de 8 iulie 2022, candidații trebuie să depună cererea-tip de înscriere și, după caz, consimțimântul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare. Unitățile de recrutare au obligația de a posta pe site-ul oficial adresa de e-mail la care se transmit cererile-tip de înscriere.

Unitățile de recrutare sunt structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor județene de poliție, de jandarmerie sau pentru situații de urgențe, precum și inspectoratele teritoriale ale poliției de frontieră, cât și structurile de resurse umane ale Inspectoratelor Generale de la nivel central, potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialității pentru care optează candidații – poliție, poliție de frontieră, jandarmi, pompieri, în raport de oferta educațională.

Prin excepție:

– candidații care optează pentru Specializarea/Programul de studii universitare de licență „Drept” sunt recrutați de structurile de resurse umane cu sarcini de recrutare aflate în aparatul central al inspectoratelor generale și în unitățile din subordinea inspectoratelor generale, indiferent de beneficiar;

– candidații care optează pentru locurile Poliției de Frontieră și nu au domiciliul într-un județ limitrof frontierei de stat sunt recrutați de structurile de resurse umane din unitățile cu sarcini de recrutare din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române unde aceștia locuiesc, potrivit domiciliului/reședinței înscrise în cartea de identitate.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun la unitățile de recrutare documentele solicitate până la data de 22 iulie 2022.

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează, până la data de 13 iulie 2022, în conformitate cu dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuții de recrutare.

Probele de concurs (traseul practic-aplicativ și proba scrisă de verificare a cunoștințelor) se susțin în centrele zonale de selecție, respectiv:

-Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” pentru candidații din Municipiul București și județele: Argeș, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea, candidații la frecvență redusă, candidații ANP, precum și candidații MApN pentru proba de verificare a cunoștințelor;

-Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina pentru candidații din județele: Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea;

-Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca pentru candidații din județele: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu;

– Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea pentru candidații din județele: Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare, Timiș;

–  Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani pentru candidații din județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea;

-Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni pentru candidații din județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui;

–  Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești pentru toți candidații înscriși la Facultatea de Pompieri.

Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 22 – 28 august 2022, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în perioada 30 – 31 august 2022.

Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa admitere@academiadepolitie.ro, în perioada 1 – 2 septembrie 2022 și se soluționează la sediul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”.

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în perioada 6 – 29 septembrie 2022.

Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” la data de 30 septembrie 2022.

Pentru locurile aprobate Ministerului Apărării Naționale la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – programul de studii universitare de licență ”Drept”, recrutarea și susținerea probelor eliminatorii se realizează prin structurile acestui minister, iar pentru locurile aprobate Administrației Naționale a Penitenciarelor în cadrul programului de studii universitare de licență „Ordine și siguranță publică”, organizat la Facultatea de Poliție, recrutarea candidaților se realizează prin structurile acesteia.

Actele necesare pentru înscriere la admitere Academia de Poliție 2022 sunt următoarele:

– cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, înregistrată la Secretariatul unităţii cu atribuţii de recrutare

– documentele care atestă absolvirea studiilor liceale

– documentele care atestă absolvirea studiilor liceale pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare anului 2022

-diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale sau adeverință (pentru promoţia absolventă în anul concursului), în copii certificate pentru conformitate cu originalul sau copii legalizate

– documentele care atestă absolvirea studiilor liceale pentru pentru candidaţii care au absolvit, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), studii liceale în afara României, în promoţiile anterioare anului 2022:

-atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.Ed. (copie certificată cu originalul de către funcţionarul competent/copie legalizată); diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată; foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată.

În cazul candidaților cu premii la olimpiade/copii de polițiști sau personal militar, inclusiv:

-adeverința medicală eliberată de medicul de familie și consimțământul informat, conform anexelor nr. 2 și 3 la OMAI nr. 105/2020;

-copie după cartea de identitate (pentru cei care şi-au schimbat numele – copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui);

-copie după certificatul de naştere;

-copie după certificatul de căsătorie, pentru candidații care și-au schimbat numele în urma căsătoriei;

-avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele evaluării psihologice s-au comunicat pe bază de tabel nominal;

-cazierul judiciar al candidatului/extrasul de pe cazierul judiciar, solicitat de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului;

-o fotografie color 9/12 cm (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia);

-declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

-documentele doveditoare obținerii distincțiilor (în funcție de caz)

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!