Noi măsuri, noi funcții și noi… denumiri pentru activitatea de turism în România

Publicitate

Atașatul de turism va fi o nouă funcție care se înființează în cadrul Ministerului Turismului, a hotărât Guvernul în data de 23 august. Atașatul de turism va asigura reprezentarea României în străinătate, în domeniul politicii turismului și promovării produselor și serviciilor turistice, precum și a formelor de turism autohtone.

Definirea funcției de atașat de turism prin stabilirea în mod concret a competențelor, rangului de reprezentativitate externă și modalității de recrutare în vederea reprezentării intereselor României și a sectorului economic al turismului la nivel internațional, vine în contextul desființării reprezentanțelor de promovare turistică, ca urmare a recomandărilor Curții de Conturi prezentate în Raportul de audit al performanței fostei Autorități Naţionale pentru Turism.
Funcțiile de atașat de turism vor putea fi ocupate, prin concurs sau examen, de angajați ai Ministerului Turismului, ai instituțiilor subordonate acestuia și de personalul detașat în minister.
Criteriile de selecţie şi modalitatea de organizare a concursului se aprobă prin ordin comun al Ministrului Turismului şi al Ministrului Afacerilor Externe. Stabilirea țărilor și a perioadei în care atașatul de turism efectuează misiunea de reprezentare a României se realizează prin ordin al Ministrului Turismului, cu avizul MAE.
Pe perioada exercitării funcţiei de ataşat de turism, persoanelor care ocupă această funcţie li se suspendă de drept raportul de serviciu/contractul individual de muncă, conform legii, și li se aplică dispoziţiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate. Atașații de turism se supun autorității șefului miniunii diplomatice din care face parte în vederea îndeplinirii atribuţiilor aferente domeniilor specifice de activitate stabilite de autoritatea trimiţătoare.
Totodată, prin noua ordonanță, se implementează conceptul de Organizație de Management al Destinației, care va contribui la valorificarea potențialului turistic, respectiv la creșterea circulației turistice și a volumului de încasări din turism atât la nivel local, cât și la nivel național. Organizațiile de Management al Destinației vor funcţiona prin asocierea autorităților publice locale cu organizațiile/federațiile patronale din turism, sau, după caz, cu reprezentanți ai mediului privat din turism, care asigură realizarea politicii de marketing și gestionarea coordonată a componentelor destinației. În calitate de membru asociat, pot adera la OMD și asociații de promovare, asociații profesionale, administratori ai ariilor protejate, mediu academic și de formare profesională în turism.
De asemenea, în vederea îmbunătățirii competitivității turistice a zonei și a imaginii destinației, se creează rețeaua de centre de informare și promovare turistică la nivel național, care va include atât Centrele Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT), cât și Centrele Locale de Informare și Promovare Turistică (CLIPT). Această măsură implică o bună colaborare între diferitele administrații publice locale și entități turistice, o responsabilizare a autorităților locale prin reglementarea atribuțiile specifice ale centrelor, dar și implicarea sectorului privat din domeniul turistic.

Organizarea, funcționarea, rolul, atribuțiile, acreditarea și reacreditarea centrelor naţionale și locale de informare şi promovare turistică, se aprobă prin ordin comun al Ministrului Turismului și ministrului de resort în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului.

Rețeaua de Centre de Informare și Promovare Turistică la nivel național va fi coordonată de autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului, în colaborare cu administrațiile publice locale și/sau organizațiile neguvernamentale de dezvoltare și promovare turistică.

Dezvoltarea Centrelor Naționale și Locale de Informare și Promovare Turistică aduce o serie de beneficii în domeniul turismului. Principalul lor obiectiv va fi de a oferi, pe tot teritoriul țării, un set integral de informații privind serviciile turistice, inclusiv de cazare, omogene ca și conținut, instrumente de suport și mecanisme de lucru, cu scopul de a îmbunătăți gradul de satisfacție și fidelizare a turiștilor care călătoresc prin România.

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!