Comunicat presă „Extinderea capacitaţii de producţie a S.C. Mega Construct Metal SRL prin construirea unei hale de producţie usi interior, inclusiv dotare”

Publicitate

Răcari,  7-9 decembrie 2021

„Extinderea capacitaţii de producţie a S.C. Mega Construct Metal SRL prin construirea unei hale de producţie usi interior, inclusiv dotare”, cod SMIS 114034

La data de 08 august 2018, a fost semnat contractul de finanţare nr. 2870, între SC MEGA CONSTRUCT METAL SRL, în calitate de beneficiar, pe de o parte, şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, şi Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pe de altă parte.

Astfel, începând cu 08 august 2018, SC MEGA CONSTRUCT METAL SRL derulează proiectul „Extinderea capacitaţii de producţie a S.C. Mega Construct Metal SRL prin construirea unei hale de producţie usi interior, inclusiv dotare”, cod SMIS 114034, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. -”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta îmbunataţirea competitivitaţii Mega Construct Metal SRL, adresându-se atât pieţei naţionale, cât si celei internaţionale, în urmatorii 5 ani.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Realizarea unei investiţii iniţiale prin extinderea capacitaţii unitaţii existente, faţa de anul 2016
  2. Cresterea productivitaţii muncii a Mega Construct Metal SRL, faţa de anul 2016, prin cresterea volumului de usi de interior produse
  3. Cresterea volumului vânzarilor faţa de anul 2016, prin promovarea usilor de interior produse

Rezultate: 1.Extinderea capacitatii unitatii existente, fata de anul 2016, a SC Mega Construct Metal SRL;

  1. Volum de productie a usilor de interior crescut, fata de anul 2016, pentru Mega Construct Metal SRL;
  2. Volumul vânzarilor crescut, fata de anul 2016, pentru Mega Construct Metal SRL.

Locul de implementare a proiectului este localitatea Ghergani, orașul Răcari, strada Ion Ghica, nr. 240A, judetul Dâmbovița.  Perioada de implementare a proiectului este de 55 luni, respectiv intre 01.03.2017 și 31.12.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 8.788.344,45 lei, din care: finanțare nerambursabilă 4.514.837,53 lei (finanţare nerambursabilă din FEDR – 52,65% și din bugetul național – 9,29%), iar valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia, 1.500.030,99 lei.

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!