COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPERE IMPLEMENTARE PROIECT “ REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN ORAȘUL PUCIOASA ȘI ÎN ZONELE FUNCȚIONALE ALE ACESTUIA”, COD SMIS 133131

Publicitate

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPERE IMPLEMENTARE PROIECT “ REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN ORAȘUL PUCIOASA ȘI ÎN ZONELE FUNCȚIONALE ALE ACESTUIA”, COD SMIS 133131

MARTIE 2021

Titlu proiect: “Reducerea emisiilor de carbon în Orașul Pucioasa și în zonele funcționale ale acestuia”.
Numele Beneficiarului: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Oras Pucioasa (Lider), UAT ORAȘ PUCIOASA (membru), UAT COMUNA BEZDEAD (membru), UAT COMUNA MOȚĂIENI (membru), UAT COMUNA BRĂNEȘTI (membru), UAT
COMUNA GLODENI (membru), UAT COMUNA VÂRFURI (membru), condus si reprezentat de catre UAT Oras Pucioasa (Lider de parteneriat)
Axa/Prioritate de Investiții: Axa prioritara 3: “Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiție 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Autoritatea de Management: „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei”
Organismul Intermediar: „Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia”
Valoarea totală a proiectului este de 26.467.089,53 lei, din care finanţare nerambursabila in suma maxima de 23.282,471,26 lei (finanţare nerambursabilă din FEDR – 85,00% și din bugetul național – 13,00%), valoarea cofinatarii eligibile a beneficiarului in suma de 475.152,47 lei, iar valoarea neeligibilă 2.709.465,80 lei.
Obiectivul general al proiectului: constă în reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Atingerea tuturor obiectivelor specifice asigură atingerea obiectivului general al proiectului, fiind o consecință a îndeplinirii acestora.
Obiectivele sunt în strânsa corelare cu activitațile și rezultatele (output) prevăzute a se realiza/obține respectiv:
– Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
– Creșterea estimată anuală a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite (nr. pasageri);
– Creșterea estimată anuală a numărului de persoane care utilizează zonele pietonale/ modernizate.

Obiective specifice ale proiectului:
1. Obiectivul specific nr. 1: Construirea unei autobaze în orașul Pucioasa în incinta căreia se va construi un sediu al autobazei cu suprafața construită de 167 mp și suprafața desfasurată de 246,30 mp, o copertină metalică (depou cu stații de încărcare pentru autobuzele electrice) cu suprafața construită de 260,55 mp si suprafata desfasurată de 260,55mp, împrejmuirea terenului și amenajări exterioare, și se vor achiziționa 5 autobuze electrice în perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.
Obiectivul specific nr. 1 se va considera îndeplinit dacă s-a admis recepția la terminarea lucrărilor, pentru parcare, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrarilor, iar în cartea tehnica a construcției sunt documente care atestă construirea sediului autobazei, a copertinei metalice, a împrejmuirii terenului și a amenajărilor exterioare, în perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.
2. Obiectivul specific nr. 2: Modernizarea unei zone pietonale (promenada Piața) cu o suprafață de 1390 mp în orașul Pucioasa, în perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.
Obiectivul specific nr. 2 se va considera îndeplinit dacă s-a admis recepția la terminarea lucrărilor, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, iar în cartea tehnică a construcției sunt documente care atestă amenajarea unei zone pietonale (promenada Piața) cu o suprafață de 1390 mp în perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.
3. Obiectivul specific nr. 3: Reabilitarea DJ710 în orașul Pucioasa pe o lungime de 2.301,00 ml (de la km 1+130 la km 3+431) și pe o suprafață de 27.417,00 mp, în perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.
Obiectivul specific nr. 3 se va considera îndeplinit dacă s-a admis recepția la terminarea lucrărilor, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, iar în cartea tehnică a construcției sunt documente care atestă reabilitarea DJ710 pe o lungime de 2.301,00 ml (de la km 1+130 la km 3+431) și pe o suprafață de 27.417,00 mp în perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.
4. Obiectivul specific nr. 4: Reabilitare DJ710A în orașul Pucioasa pe o lungime de 1.042,00 ml (de la km 0+000 la km 1+042) și pe o suprafață de 12.504,00 mp, în perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.
Obiectivul specific nr. 4 se va considera îndeplinit dacă s-a admis recepția la terminarea lucrărilor, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, iar în cartea tehnică a construcției sunt documente care atestă reabilitarea DJ710A pe o lungime de 1.042,00 ml (de la km 0+000 la km 1+042) și pe o suprafață de 12.504,00 mp în perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.
5. Obiectivul specific nr. 5: Reabilitare DJ712 în orașul Pucioasa pe o lungime de 424,00 ml (de la km 0+020 la km 0+444) și pe o suprafață de 4.535,00 mp, în perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.
Obiectivul specific nr. 5 se va considera îndeplinit dacă s-a admis recepția la terminarea lucrărilor, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, iar în cartea tehnică a construcției sunt documente care atestă reabilitarea DJ712 pe o lungime de 424,00 ml (de la km 0+020 la km 0+444) și pe o suprafață de 4.535,00 mp în perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.
6. Obiectivul specific nr. 6: Achiziția a 5 autobuze electrice, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.
Obiectivul specific nr. 6 se va considera îndeplinit dacă s-a admis recepția acestora.
7. Obiectivul specific nr. 7: Achiziția a 5 stații cu încărcare lentă și 2 stații cu încărcare rapidă, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.
Obiectivul specific nr. 7 se va considera îndeplinit dacă s-a admis recepția acestora.
8. Obiectivul specific nr. 8: Crearea unui sistem de management informatizat pentru transportul public, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.
Obiectivul specific nr. 8 se va considera îndeplinit dacă s-a admis recepția acestuia.
Durata implementare: 80 luni (intre 01.05.2017 si 31.12.2023)
Locul de implementare: Orașul Pucioasa, str. Rândunelelor, nr. 18, Judetul Dâmbovița
Cod My SMIS: 133131

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!