Modificări și noutăți absolute în Codul fiscal. Măsuri în sprijinul debitorilor

Businessman Holding Coins
Publicitate

Modificări, dar și noutăți absolute în Codul fiscal au fost zilele trecute aprobate de Guvern. Astfel, prin actul normativ se introduce reglementarea expresă a faptului că un control fiscal efectuat de structurile ANAF sau structurile autorităților administrației publice locale poate consta și în acțiuni de prevenire și conformare.

Este un element de noutate corelat cu principiile proiectului Legii prevenției, aflat în dezbatere parlamentară, care pune accentul asupra remedierii și educării înainte de aplicarea unor măsuri punitive. De asemenea, noile reglementări creează posibilitatea garantării obligațiilor fiscale cu scrisoare de garanție emisă de instituțiile financiare nebancare.

În scopul creșterii gradului de conformare a contribuabililor, au fost luate mai multe măsuri în domeniul eșalonării la plată, între care: amânarea la plată a tuturor penalităților de întârziere datorate de debitor în vederea anulării acestora, dacă eșalonarea se finalizează cu succes. Astfel, dacă un contribuabil înregistrează obligații restante care reprezintă doar penalități de întârziere și dobânzi, el poate obține practic anularea penalităților de întârziere, dacă achită eșalonat dobânzile; amânarea la plată, în vederea anulării, și a unui procent de 50% din dobânzile datorate de contribuabilii cu risc fiscal mic pe langă penalitățile de întârziere, în scopul creării unei pârghii prin care debitorii cu risc fiscal mic să achite într-un termen cât mai scurt obligațiile fiscale datorate; crearea posibilității debitorului de a solicita organului fiscal executarea parțială a scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție în vederea stingerii ratelor de eșalonare.

Mai mult, pentru debirocratizarea și simplificarea procedurilor de administrare a creanțelor fiscale, s-a stabilit exonerarea contribuabilului/plătitorului de la obligaţia de a depune cerere de modificare a domiciliului fiscal, în situaţia în care domiciliul sau sediul social coincide cu domiciliul fiscal, având în vedere că administrația fiscală deține aceste date, urmare fluxurilor zilnice ale schimbului de informații realizate electronic cu Oficiul Național al Registrului Comerșului. De asemenea, contribuabilul/plătitorul nu va mai avea obligaţia depunerii la organul fiscal central de copii ale documentelor doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţia privind sediile secundare, în situaţia în care organul fiscal deţine deja documente doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţie.
Totodată, au fost făcute unele modificări menite să contribuie la o mai bună înțelegere și corelare a textului legislativ.

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!

LASĂ-NE UN COMENTARIU

Scrie comentariul tău
Introdu numele