Se fac angajări la Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița. Vezi ce posturi sunt disponibile

Publicitate

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița  scoate la concurs mai multe posturi în această perioadă. Instituția are disponibile două posturi de laborant apă și apă grea în cadrul Laboratorului Apă Uzată Moreni și Laboratorul Central Apă Potabilă – Departament Management Integrat Calitate, dar și un post de operator ghișeu, în cadrul Serviciului Facturare Încasare, Recuperare Creanțe – Departament Comecial.

Iată cerințele pentru fiecare post

Laborant apă și apă grea în cadrul Laborator apă uzată Moreni – Laborator Central apă uzată – Departament Management integrat calitate – 1post pe durata suspendării CIM a titularului de post

Compania de Apă Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 20.05.2021, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de LABORANT APA SI APA GREA in cadrul LABORATOR APA UZATA MORENI- LABORATOR CENTRAL APA UZATA- DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE – 1 post pe durata suspendarii CIM a titularului de post .

1.Candidatul ideal:

– Studii medii de specialitate sau curs de calificare in domeniu

– Abilitati de lucru cu echipamentele specifice laboratorului – Corectitudine, exigenta, organizare, flexibilitate.

– Rezistenta la efort si stres

– Spirit de echipa

 1. Descrierea postului:

– Prelevarea probelor de apa uzata efluent/influent statie epurare

– Efectuarea de analize fizico- chimice pe probe de apa uzata.

 1. 3. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 10.05-18.05.2021, ora 16:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

– Dosar cu sina;

– Cerere de inscriere la concurs

– se completeaza la depunerea dosarului;

– Chestionar terti – declaratie COVID- se completeaza la depunerea dosarului ;

– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal- se completeaza la depunerea dosarului ;

– Curriculum vitae;

– Copia actului de identitate;

– Copii diplome de studii, certificate de calificare/competente profesionale in meseria solicitata; –

Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc cerintele minime de mai sus.

Candidatii declarati admisi dupa verificarea indeplinirii conditiilor minime, vor participa la proba scrisa de specialitate.

 1. Proba scrisa de specialitate – test grila – 20.05.2021, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 1. Proba practica – 20.05.2021, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila. Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

Concurs pentru ocuparea postului vacant de LABORANT APA SI APA GREA in cadrul LABORATOR APA UZATA MORENI- LABORATOR CENTRAL APA UZATA- DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE – 1 post pe durata suspendarii CIM a titularului de post

 1. Normativul privind stabilirea limitelor de incarcare poluanti ai apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali, NTPA-001/2002, din 28.02.2002.
 2. Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzatein retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare, NTPA-002/2002 din 28.02.2002;
 3. Indrumatorul laborantului chimist, autor: Dr. Ing.Eugen Pincovschi, Editura Tehnica.

 

Laborant apă și apă grea în cadrul Laborator apă potabilă Târgovioște – Laborator Central Apă Potabilă – Departament management Integrat Calitate

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 20.05.2021, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de LABORANT APA SI APA GREA in cadrul LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE- LABORATOR CENTRAL APA POTABILADEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE – 1 post

 1. Candidatul ideal:

– Studii medii de specialitate sau curs de calificare in domeniu

– Abilitati de lucru cu echipamentele specifice laboratorului

– Corectitudine, exigenta, organizare, flexibilitate.

– Rezistenta la efort si stres

– Spirit de echipa

 1. Descrierea postului:

– Prelevarea probelor de apa potabila (iesire statie si consumatori) si din sursele de apa exploatate de Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A

– Efectuarea de analize fizico- chimice si microbiologice specifice, pe probe de apa potabila/apa bruta.

 1. 3. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 10.05-18.05.2021, ora 16:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

– Dosar cu sina;

– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

– Chestionar terti – declaratie COVID- se completeaza la depunerea dosarului ;

– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal- se completeaza la depunerea dosarului ;

– Curriculum vitae;

– Copia actului de identitate;

– Copii diplome de studii, certificate de calificare/competente profesionale in meseria solicitata;

– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc cerintele minime de mai sus.

Candidatii declarati admisi dupa verificarea indeplinirii conditiilor minime, vor participa la proba scrisa de specialitate.

 1. Proba scrisa de specialitate – test grila – 20.05.2021, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 1. Proba practica – 20.05.2021, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila. Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

  B I B L I O G R A F I E

Concurs pentru ocuparea postului vacant de LABORANT APA SI APA GREA in cadrul LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE- LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE – 1 post

 1. Ordonanta nr.22 din 30 august 2017 privind modificarea si completarea Legii nr.458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile;
 2. HG 342/ 2013 privind modificarea si completarea HG 974/2004 pentru aprobarea normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile.
 3. Indrumatorul laborantului chimist, autor: Dr. Ing.Eugen Pincovschi, Editura Tehnica.

 

Operator ghișeu în acdrul Serviciului Facturare Încasare, Recuperare Creanțe – Departament Comercial

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 18.05.2021, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de OPERATOR GHISEU in cadrul SERVICIULUI FACTURARE INCASARE, RECUPERARE CREANTE – DEPARTAMENT COMERCIAL – 1 post.

 1. Candidatul ideal:

– Studii liceale sau scoala profesionala

– Abilitati de comunicare

– Spirit de echipa

– Receptivitate in acumularea de cunostinte noi, rabdare, initiativa, corectitudine, memoria cifrelor, amabilitate

– Rezistenta la stres si disponibilitate la program prelungit;

– Sa nu existe cazuri de incompatibilitate cu exercitarea functiei;

– Abilitati de operare PC;

 1. Descrierea postului:

– Va incasa zilnic contravaloarea facturilor de apa si canalizare, respectiv facturi pentru alte servicii sau taxe prin program informatic sau casa de marcat, atat numerar cat si cu POS-ul;

– Va depune zilnic, la sfarsitul programului de lucru, numerarul total aferent incasarilor, la casieria centrala, insotit de monetar.

– Este necesara constituirea garantiei materiale, contravaloare a trei salarii tarifare (se constituie din depuneri lunare de 10% din salariu, pana la cumularea celor trei salarii tarifare, cat si incheierea contractelor de fideiusiune pentru cei 2 giranti).

 1. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 10.05-14.05.2021, ora 16:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

– Dosar cu sina;

– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

– Chestionar terti – declaratie COVID- se completeaza la depunerea dosarului ;

– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal- se completeaza la depunerea dosarului ;

– Curriculum vitae;

– Copia actului de identitate;

– Cazier judiciar;

– Copii diplome de studii, certificate de calificare/competente profesionale in meseria solicitata;

– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc cerintele minime de mai sus.

Candidatii declarati admisi dupa verificarea indeplinirii conditiilor minime, vor participa la proba scrisa de specialitate.

 1. Proba scrisa de specialitate – test grila – 18.05.2021, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 1. Proba practica – 18.05.2021, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila. Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 8.00 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

 B I B L I O G R A F I E

Concurs pentru ocuparea postului vacant de OPERATOR GHISEU in cadrul SERVICIULUI FACTURARE INCASARE, RECUPERARE CREANTE – DEPARTAMENT COMERCIAL – 1 post

 1. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Ordinul nr.90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
 3. Regulamentul operatiunilor de casa aprobat prin Decretul 209/1976, cap.I, Cap.2, cap.4;
 4. Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, aspect generale;
 5. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare:
 • Capitolul II – Domeniu de aplicare
 • Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor 6. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,
 • Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

· SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!