„MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLASELE I-VIII, COMUNA COSTEȘTII DIN VALE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, cod SMIS 122548

Publicitate

7 – 9 Mai 2021

„MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLASELE I-VIII, COMUNA
COSTEȘTII DIN VALE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, cod SMIS 122548

La data de 17.12.2020, a fost semnat contractul de finanțare nr. 6386, între UAT COMUNA COSTEȘTII DIN VALE, în calitate de beneficiar, pe de o parte, și MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAŢIEI în calitate de Autoritate de Management, și Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pe de altă parte.
Astfel, începând cu 17.12.2020, UAT COMUNA COSTEȘTII DIN VALE derulează proiectul „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLASELE I-VIII, COMUNA COSTEȘTII DIN VALE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, cod SMIS 122548, proiect finanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație și formare,
inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei educații de calitate și atractivă, în vederea reducerii abandonului școlar în cadrul Școlii Gimnaziale clasele I-VIII Costeștii din Vale, la finalul implementării proiectului. Obiectivul specific al priorității 10.1 este Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.
În vederea prevenirii abandonului școlar și creșterii gradului de participare la nivelul invățământului obligatoriu, este esențială asigurarea unor condiții moderne și propice desfășurării activitaților în școli.
Astfel, procesul educațional este imbunătățit, devenind mai atractiv pentru copiii cu risc crescut de părăsire a sistemului. Prin îmbunătățirea infrastructurii, se crează premisele unui educații de calitate, care ulterior va contribui la dezvoltarea locală și la îmbunătățirea nivelului de trai al comunității.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. OBS1 Reabilitarea, modernizarea și extinderea Școlii Gimnaziale clasele I-VIII Costeștii din Vale, Județ Dâmbovița în perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023
2. OBS 2 Creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu, la finalul perioadei de operare a proiectului.
Locul de implementare a proiectului este în localitatea Costeștii din Vale, Str. Crinului, Nr. 445, Costeștii din Vale, județul Dâmbovița.
Perioada de implementare a proiectului este de 78 luni respectiv între data 01.05.2017 și 31.10.2023.
Valoarea totală a proiectului este de 10.346.607,65 lei, din care: finanțare nerambursabilă 9.800.949,14 lei (finanţare nerambursabilă din FEDR – 85,00% și din bugetul național – 13,00%), iar valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia, 345.639,14 lei.

Date de contact beneficiar: UAT Comuna Costeștii din Vale, Localitatea Costeștii din Vale, str. Crinului, nr. 448, jud. Dâmbovița, persoana de contact – Manager proiect Matei Toma, telefon: 0245 717 025, fax: 0245 717 212, e-mail d.primariacostestivale@yahoo.com.

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!