Anunț public

Publicitate

”S.C. MASTER RED SRL, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire spălătorie”, propus a fi amplasat în comuna Ulmi, sat Matraca, str. Viei, nr. 82, județul Dâmbovița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele 09.00 -16.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!