Proiectul cu fonduri europene la Crucea Roșie Dâmbovița, o premieră pentru filială, la final

Publicitate

Crucea Roșie Dâmbovița va încheia luna aceasta primul său proiect derulat cu fonduri europene. Acesta s-a derulat pe o perioadă de 16 luni.

”Împreună spunem Stop abandonului școlar” a ca obiectiv general Consolidarea capacității Societății Naționale de Cruce Roșie Filiala Dâmbovița de a formula și promova o alternativă cu impact național la politica publică inițiată de Guvern în domeniul prevenirii părăsirii timpurii a școlii și în concordanță cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice.

Practic elaborarea politicii publice alternative a avut la bază crearea unui instrument independent de analiză/evaluare a politicii actuale, precum și o participare activă a tuturor instituțiilor responsabile și a societății civile în vederea elaborării măsurilor și acțiunilor necesare în elaborarea politicii alternative. Politica alternativă se constituie într-un Program social de sprijin al comunităților în domeniul reducerii părăsirii timpurii a școlii.

Realizarea programului social (o politică alternativă la Strategia Națională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii) a avut la bază o abordare integrată, pe de o parte din perspectiva cadrelor didactice implicate în procesul de integrare social, dar și din perspectiva comunității, în vederea înscrierii copiilor la școală și susținerea participării acestora la programul școlar.

Bugetul proiectului a fost de 992,728.60 lei, cu o cotă de cofinanțare de 2%.

Obiective specifice ale proiectului au fost: creșterea capacității de elaborare participativă a instrumentelor de evaluare a politicilor publice prin consolidarea dialogului social și civic; dezvoltarea capacității de promovare a inițiativelor alternative la politica publică a Guvernului; dezvoltarea responsabilității civice prin implicarea comunităților locale și promovarea principiilor de egalitate de șanse, nediscriminare precum și dezvoltare durabilă; creșterea gradului de informare, conștientizare și responsabilizare a comunităților prin promovarea alternativei la politica publică; sprijinirea societății civile și responsabilizarea actorilor importanți în vederea încurajării participării copiilor la învățământul obligatoriu.

Rezultatele înregistrate în urma activităților specifice au fost: capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern;  8 seminarii regionale și 8 mese rotunde/grupuri de lucru la nivel regional (cu participarea reprezentanţilor ISJ, Casa Corpului Didactic, Ministerul Educaţiei, ai Prefecturilor, Consiliilor Judeţene, Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Copilului, unităţi administrative teritoriale şi parteneri sociali ce activează în domeniul educaţiei) pentru identificarea şi elaborarea măsurilor alternative pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii (elaborarea Programului Social – alternativa la politica publică în domeniul reducerii părăsirii timpurii a şcolii); Alternativa la Politica Publică în domeniul reducerii părăsirii timpurii a şcolii – document elaborat; formarea unei reţele de facilitatori la nivel comunitar în vederea sprijinirii directe a comunităţii de a se implica activ în participarea copiilor la învăţământul obligatoriu; 10 parteneriate cu UAT-uri (primării) şi 10 întâlniri de lucru în comunitate (cu participarea facilitatorilor), în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, pentru implementarea politicii publice alternative.

În perioada 21 octombrie – 8 noiembrie 2019, s-a derulat o caravană de informare ce a cuprins o serie de întâlniri de lucru între reprezentați ai Filialei de Cruce Roșie Dâmbovița și reprezentanți ai autorităților publice locale, membri marcanți ai comunității din 10 localități ce aparțin regiunii Sud-Muntenia (Dâmbovița – 6: Dărmănești, Dragomirești, Cojasca, Potlogi, Moroeni; 4 din exterior- Sudiți – Ialomița, Videle – Teleorman, Dragalina – Călărași, Mănești – Prahova) și una din jud. Vâlcea (Prundeni). Ședințele de lucru au avut ca scop informarea și conștientizarea locală în comunitate privind inițiativa Crucii Roșii Dâmbovița – Propunerea de politică publică alternativă la ”Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România”- document elaborat de către echipa de proiect.

Caravana „Sanitarii Pricepuţi” în școli – 10 întâlniri de lucru cu cadrele didactice în vederea pregătirii, organizării şi derulării de concursuri cu scopul de a face şcoala mai atractivă. Întâlnirile au avut loc în fiecare regiune, în şcoli cu risc mare de abandon şcolar/absenteism.

 

 

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!