Autoritățile locale din Pucioasa vor suporta costurile de sterilizare pentru 200 de câini fără stăpân din oraș

Publicitate

Pentru a ține sub control fenomenul câinilor fără stăpân, autoritățile locale din Pucioasa au decis să suporte în totalitate costurile de sterilizare a 200 de câini din oraș până la sfârșitul anului.

Potrivit unei informări a Primăriei Pucioasa, în urma unei hotărâri a Consiliului Local al Orașului Pucioasa, din data de 31 octombrie,  s-a aprobat o subvenționare a sterilizării câinilor fără stăpân de rasă comună sau metiși ai acestora și concesiunea operațiunilor de sterilizare către unul sau mai mulți medici veterinari de liberă practică.

“Așa cum vă informam la sfârșitul lunii trecute, urmare a dialogului purtat cu mai mulți iubitori de animale am solicitat, în ședință de Consiliu Local, alocarea unei sume de bani pentru sterilizarea până la sfarșitul anului a două sute de femele cu stăpân, ce aparțin rasei comune sau a metișilor acestora.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Pucioasa înregistrată sub nr. 190/31.10.2019 s-a aprobat subvenționarea totală a sterilizării câinilor cu stăpân de rasă comună sau metişi ai acestora, din orașul Pucioasa și a concesiunii operaţiunilor de sterilizare, către unul sau mai mulţi medici veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii.

Conform prevederilor art. 13^2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, ”Este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparţinând rasei comune, metişii acestora, excepţie făcând exemplarele cu regim special prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţei de urgenţă ”.

Potrivit dispozițiilor art. 41 H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân:

”(1) Consiliile locale pot subvenţiona total sau parţial sterilizarea câinilor cu stăpân ce aparţin rasei comune sau a metişilor acestora aflaţi pe raza unităţii administrativ-teritoriale, prin concesionarea, în condiţiile prevăzute la art. 8, a operaţiunilor de sterilizare către unul sau mai mulţi medici veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii.

(2) Deţinătorii de câini de rasă comună sau metişi ai acestora care doresc să beneficieze de subvenţionarea sterilizării câinilor pe care îi deţin depun o solicitare în acest sens la consiliile locale.

(3) Consiliile locale transmit persoanelor care au făcut solicitarea potrivit alin. (2) adresa cabinetelor medicale veterinare de liberă practică către care s-a făcut concesionarea sterilizărilor împreună cu un bon de ordine cu numele şi adresa deţinătorului câinelui, care va fi parafat şi semnat de medicul veterinar după efectuarea operaţiei de sterilizare”.

Deținătorii de câini de rasă comună ce doresc să beneficieze de subvenționarea totală a sterilizării câinilor pe care îi dețin trebuie să depună o solicitare în acest sens la Primăria Pucioasa, până la data de 1 decembrie 2019.

Dacă demersul nostru va avea succesul scontat vom continua acțiunea de sterilizare și pe tot parcursul anului 2020.
Vă menționăm încă o data că, mai mult decât orice, avem obligația de a asigura liniștea și siguranța copiilor și a cetățenilor noștri!”

 

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!