Anunț public privind Decizia etapei de încadrare

Publicitate

SC MICONSTRUCT SRL cu sediul social în municipiul  Târgoviște, strada Aviator Negel, nr. 6A, județul Dâmbovița, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Dâmbovița în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE CONFECȚII METALICE (1)”, propus a fi amplasat în comuna Aninoasa, sat Aninoasa, str. DE 610, nr. FN, jud. Dâmbovița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Dâmbovița din municipiul Târgoviște, strada Calea Ialomiței, nr.1, județul Dâmbovița, în zilele de luni-vineri , între orele 09.00-14.00, precum și la următoarea adresa de internet: http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta observații/comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!