Anunț public privind decizia de încadrare

Publicitate

PISCUP TOMIS OCTAVIAN, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Dâmbovița în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CONSTRUCȚIE C3 – FĂRĂ MODIFICĂRI CONSTRUCTIVE DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU COMERCIAL ȘI EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL”, propus a fi amplasat în județul Dâmbovița, comuna Ocnița, sat. Ocnița, strada Parcului, nr. 2 PARCULUI, NR.2.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Dâmbovița, din municipiul Târgoviște, strada Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta observații/comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!