Alegeri pentru funcția de rector la Universitatea Valahia din Târgoviște. Vezi cine sunt cei doi candidați

Publicitate

Ionuț Parghel

Mâine, 20 februarie, au loc alegeri pentru funcția de rector al Universității Valahia din Târgoviște, după ce în ultimii opt ani instituția de învățământ superior a fost condusă de conferențiarul universitar doctor Călin Oros.

Lupta pentru fotoliul de rector al Universității se va da între Iulian Udroiu, director general administrativ al UVT, și Laura Gorghiu, prorector învățământ și asigurarea calității. Fiecare candidat a  venit cu idei și un proiect de management prin care speră să convingă că ei sunt sunt cea mai bună alegere pentru această funcție.

Conferențiarul universitar doctor Iulian Udroiu vine cu următoarele promisiuni și obiective: menținerea calificativului „Grad de încredere ridicat” la evaluarea instituțională ARACIS din anul 2021; încurajarea și susținerea dezvoltării personale și profesionale a angajaților universității;

ocuparea unui loc cât mai bun în procesul de clasificare a universităților, dar și a programelor de studii în cel de ierarhizare a acestora; parcurgerea cu succes a procesului de evaluare a școlilor doctorale; înființarea unei noi facultăți în domeniul medicină și farmacie, care să cuprindă specializări din aria medicinei dentare, farmaciei și asistenței medicale; înființarea de noi programe de studii în limba română, dar și într-o limbă de circulație internațională, atât la nivel de licență cât și masterat; înființarea unor noi domenii de doctorat care să vină în completarea programelor de studii de succes din universitate; crearea unei mase critice de cercetători, stimularea colaborării și implicării în proiecte în scopul reducerii fragmentării sistemului de cercetare de la nivelul universității; identificarea alternativelor de finanțare prin proiecte europene și parteneriate cu actori importanți ai mediului socio-economic; începerea, continuarea și finalizarea lucrărilor aflate în faza de proiect sau în derulare pentru obiectivele de investiții din Campusul universitar.

De asemenea, conferențiarul universitar doctor Laura Gorghiu a scos în evidență următoarele obiective și priorități: consolidarea culturii calității academice în universitate; promovarea une politici instituționale de stimulare a originalității și creativității tuturor membrilor comunității academic; menținerea calificativului “Grad de încredere ridicat” la evaluarea instituțională; consolidarea și adaptarea ofertei educaționale pe baza cererii pieței muncii, prin anticiparea programelor de studii necesare în raport cu evoluțiile mediului economic, social și educațional; poziționarea universității într-o categorie superioară, în urma procesului de clasificare a universităților și plasarea pe poziții fruntașe a programelor de studii din oferta educațională a UVT în procesul de ierarhizare  a programelor de studiu din România. Universitatea Valahia trebuie percepută și recunoscută ca o universitate modernă și dinamică, comparabilă cu alte instituții respectate de învățământ superior, de orientare profesională similară. Vizăm atingerea unui nivel profesional și științific ridicat, care să reflecte responsabilitatea socială și implicarea în proiecte concrete de cooperare cu instituții și organizații din România și din străinătate; internaționalizarea universității. Participarea activă a universității în activitățile asociațiilor academice și organizații/consorții internaționale. Atragerea studenților străini și creșterea numărului de programe de studiu în limbi de circulație internațională; implicarea și consultarea studenților în procesul de decizie la toate nivelurile ierarhice instituționale; asigurarea unui proces transparent, bazat pe criterii de performanță, de promovare a cadrelor didactice, cercetărilor și personalului didactic-auxiliar și administrativ.

 

 

 

 

 

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!