Se caută director financiar-contabil la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște

Publicitate

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște a scos la concurs postul de director financiar-contabil. Se cer studii universitare economice de lungă durată și cel puțin 2 ani de vechime în specialitatea studiilor.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, cu sediul în mun. Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, jud. Dâmbovița, organizează, la sediul său, concurs pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director financiar-contabil.

Criterii specifice de ocupare a postului:

-studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;

-cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul/examenul se desfășoară la sediul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, cu sediul în mun. Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, și cuprinde următoarele probe de evaluare:

-08 septembrie 2022, ora 10.00: test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;

-08 septembrie 2022, ora 13.30: susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;

-08 septembrie 2022, ora 14.00: interviul de selecție.

Data-limită pentru depunerea dosarelor de concurs – 30 august 2022, ora 11.00.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul R.U.N.O.S., telefon: 0245/631.582, int. 1824, și pe site-ul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, sptadmin@spitaldb.ro.

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!