România intră de săptămâna viitoare în stare de urgență! Ce implică starea de urgență

Publicitate

Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat sâmbătă seara, că a decis să decreteze stare de urgență în țara noastră începând de săptămâna viitoare, pentru a permite o luptă mai efiecintă cu epidemia de coronavirus.

România se află deja în scenariul 3, iar numărul cazurilor de coronavirus pe teritoriul țării noastre crește simțitor. Până în acest moment, bilanțul este de 113.

Decretarea stării de urgență de către președintele țării presupune luarea unor măsuri drastice, precum și posibilitatea restrângerii undor drepturi fundamentale, în următoarele situații:

 1. a) existența unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea națională ori funcționarea democrației constituționale;

b)iminența producerii ori producerea unor calamități care fac necesară prevenirea, limitarea sau înlăturarea, după caz, a urmărilor unor dezastre.

Pe durata stării de asediu și a stării de urgență sunt interzise:

a)limitarea dreptului la viață, cu excepția cazurilor când decesul este rezultatul unor acte licite de război;

b)tortura și pedepsele ori tratamentele inumane sau degradante;

c)condamnarea pentru infracțiuni neprevăzute ca atare, potrivit dreptului național sau internațional;

d)restrângerea accesului liber la justiție.

La instituirea stării de asediu sau a stării de urgență, unele atribuții ale administrației publice centrale de specialitate și ale administrației publice locale trec în competența autorităților militare și a altor autorități publice, prevăzute în decretul de instituire a stării de asediu sau de urgență.

Conducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice, precum și persoanele fizice au obligația să respecte și să aplice toate măsurile stabilite în prezenta ordonanță de urgență (OUG 1/1999), în actele normative conexe, precum și în ordonanțele militare sau în ordine, specifice stării instituite.

În termen de cel mult 5 zile de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgență, Președintele României solicită Parlamentului încuviințarea măsurii adoptate.

În cazul instituirii stării de urgență în temeiul art. 3 lit. a), coordonarea aplicării măsurilor dispuse prin decret revine Ministerului Administrației și Internelor.

În condițiile alin. (1), Poliția Comunitară poate fi militarizată, în totalitate sau numai în anumite unități administrativ-teritoriale, desfășurându-și activitatea în subordinea Ministerului Administrației și Internelor.

În cazul prevăzut la art. 3 lit. a), Ministerul Apărării Naționale sprijină forțele Ministerului Administrației și Internelor, la cererea acestuia, în baza aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în limitele și condițiile stabilite de acesta.

Forțele Ministerului Apărării Naționale pot acorda sprijin numai în misiuni pentru care au pregătirea și dotarea corespunzătoare.

Pe durata stării de urgență, instituită în temeiul art. 3 lit. b) (cazul de față), gestionarea măsurilor dispuse revine Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgenta

În exercitarea atribuțiilor ce le revin pe durata stării de asediu sau a stării de urgență, autoritățile competente pot emite ordonanțe militare, respectiv ordine, care sunt obligatorii, conform legii.

Pentru aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și a măsurilor prevăzute în decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgență, autoritățile militare, precum și celelalte autorități publice competente au următoarele atribuții și răspunderi:

 1. a)să întocmească planurile de acțiune și planurile de ridicare graduală a capacității de luptă, în conformitate cu ordinele și instrucțiunile proprii;
 2. b)să dispună depunerea temporară, la organele de poliție de pe raza județului sau a municipiului București, a armelor, munițiilor și materialelor explozive aflate asupra populației și să procedeze la căutarea celor nedepuse în termenul stabilit, urmând ca la încetarea măsurii excepționale acestea să fie înapoiate celor în drept să le dețină; să dispună închiderea temporară a societăților care comercializează arme și muniții și să instituie paza acestora;
 3. c)să limiteze sau să interzică circulația vehiculelor sau a persoanelor în anumite zone ori între anumite ore și să elibereze, în cazuri justificate, permise de liberă circulație;
 4. d)să efectueze controale asupra unor persoane sau locuri, când acestea se impun;
 5. e)să efectueze razii;
 6. f)să exercite în mod exclusiv dreptul de a autoriza desfășurarea adunărilor publice, a manifestațiilor sau marșurilor;
 7. g)să evacueze din zona supusă regimului stării de asediu sau de urgență persoanele a căror prezentă nu se justifică;
 8. h)să dirijeze persoanele evacuate sau refugiate pe direcțiile și în zonele stabilite și să țină evidența acestora;
 9. i)să protejeze informațiile cu caracter militar destinate a fi comunicate prin mass-media; informațiile cu privire la starea de asediu sau la starea de urgență, cu excepția celor referitoare la dezastre, se dau publicității numai cu avizul autorităților militare; mijloacele de comunicare în masă, indiferent de natura și de forma de proprietate; sunt obligate să transmită; cu prioritate, mesajele autorităților militare, la cererea acestora;
 10. j)să dispună închiderea temporară a unor stații de distribuire a carburanților, a unor restaurante, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice;
 11. k)să suspende temporar apariția sau difuzarea unor publicații ori a unor emisiuni ale posturilor de radio sau de televiziune;
 12. l)să asigure paza militară a stațiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, a sediilor posturilor de radiodifuziune și de televiziune publice, a operatorilor economici care dețin capacități de importanță strategică la nivel național, precum și a obiectivelor de importanță deosebită pentru apărare, prin punerea în aplicare a Planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare; când situația impune, dispun oprirea temporară a alimentării cu gaze, energie și apă potabilă, după caz;
 13. m)să dispună raționalizarea alimentelor și a altor produse de strictă necesitate;
 14. n)să emită ordonanțe militare sau ordine, după caz;
 15. o)să interzică circulația rutieră, feroviară, maritimă, fluvială și aeriană pe diferite rute;

Pe durata stării de urgență, instituită în temeiul art. 3 lit. a), se pot dispune următoarele:

 1. a)aplicarea planurilor aprobate, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale decretului de instituire;
 2. b)organizarea și asigurarea cu prioritate a transporturilor, comunicațiilor, produselor, resurselor și infrastructurii pentru nevoile forțelor destinate apărării;
 3. c)închiderea frontierei de stat, în întregime sau în zona în care a fost instituită starea de urgență, intensificarea controlului la punctele de trecere a frontierei care rămân deschise, precum și supravegherea frontierei pe toată lungimea sa.
 4. d)rechiziționarea de bunuri, potrivit legii.

Pe durata stării de urgență, instituită în temeiul art. 3 lit. b), autoritățile și instituțiile publice, operatorii economici și populația sunt obligate să respecte și să aplice prevederile legale speciale pe domeniu, precum și măsurile dispuse de autoritățile competente.

 

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!