Rezultate provizorii ale Recensământului 2021. Dâmbovițenii, mai puțini și mai îmbătrâniți, Târgoviștea a pierdut peste 12 mii de locuitori în 10 ani

Publicitate

Rezultate provizorii ale Recensământului Populației și Locuințelor runda 2021 (RPL2021) pentru Dâmbovița, al 15-lea județ în ierarhia națională din punctul de vedere al mărimii populației rezidente.

Datele preliminare arată o populație în scădere și îmbătrânită: 479,4 mii persoane, în scădere cu 39,3 mii locuitori față de recensământul precedent (octombrie 2011).

Între timp, și fenomenul de îmbătrânire s-a accentuat, vârsta medie a populației rezidente pentru județul Dâmbovița crescând la 42,5 ani (față de 40,3 ani la RPL2011). Față de vârsta medie pe țară, vârsta medie a județului nostru este mai mare cu 0,1 ani (42,4 ani).  În ierarhizarea județelor după vârsta medie la RPL2021, județul Dâmbovița se plasează pe locul 22.

Indicele de îmbătrânire demografică (numărul persoanelor vârstnice de 65 ani şi peste care revine la 100 de persoane tinere, sub 15 ani) în județul Dâmbovița este 124,4 persoane vârstnice la 100 persoane tinere, mai mare cu 3,2 decât media națională de 121,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere.

Fenomenul de îmbătrânire demografică este relevat și prin prisma raportului de dependență demografică care, pentru județul nostru are valoarea de 53,2 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte, mai mic decât indicele de îmbătrânire demografică la nivel național de 55,5 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte.

Totodată, datele arată că, în ultimii zece ani, între cele două recensăminte, majoritatea județelor au scăzut ca dimensiune sub aspectul numărului de locuitori (39 din 42 de județe, inclusiv municipiul București). În aceeași categorie se încadrează și județul Dâmbovița.

Localitățile care au câștigat cel mai mare număr de locuitori în cei 10 ani de la recensământul anterior sunt: Crevedia care a ajuns la o populație de 8811 persoane (cu 1061 persoane mai mult decât în 2011), comuna Ulmi cu o populație rezidentă de 5280 persoane (cu 921 persoane mai mult decât în 2011) și comuna Aninoasa cu o populație rezidentă de 6665 persoane (cu 321 persoane mai mult decât în 2011).

Localitățile din județul nostru cu cele mai mari scăderi în valori relative înregistrate în decursul ultimului deceniu sunt comuna Vișinești  (1586 locuitori, –19,7% față de populația din 2011) și comuna Runcu (3555 locuitori, –17,8% față de populația din 2011).

Municipiul Târgoviște, reședință a județului, are o populație rezidentă de 66965 persoane, mai mică decât în urmă cu zece ani cu 12645 persoane.

Între cele două recensăminte nicio localitate nu și-a păstrat exact dimensiunea.

La RPL2021, înregistrarea etniei, limbii materne și a religiei s-a făcut pe baza liberei declarații a persoanelor recenzate. Pentru persoanele care au refuzat să declare aceste trei caracteristici, precum și pentru persoanele pentru care informațiile au fost colectate indirect din surse administrative, informația nu este disponibilă pentru aceste trei caracteristici. Ca urmare, structurile prezentate în continuare pentru cele 3 caracteristici etno-culturale sunt calculate în funcție de numărul total de persoane care și-au declarat etnia, limba maternă și respectiv religia și nu în funcție de numărul total al populației rezidente.

Informația privind etnia a fost disponibilă pentru 439,1 mii persoane (din totalul celor 479,4 mii persoane care formează populația rezidentă a județului Dâmbovița). S-au declarat români 417,5 mii persoane (95,1%). Populația de etnie romă a fost de 19,0 mii persoane (4,3%) urmată de bulgari cu 1,5 mii persoane (0,3%) și de sârbi cu 0,5 mii persoane (0,1%).

Structura confesională a fost declarată de 436,3 mii persoane din totalul populației rezidente a județului Dâmbovița și arată că 96,6% dintre persoanele care au declarat religia sunt de religie ortodoxă urmată de religia Penticostală (1,4%), de cea Adventistă de Ziua a Șaptea (0,6%) și de religia Creștină după Evanghelie cu 0,5%.

Din totalul populației rezidente a județului Dâmbovița, 47,3% au nivel mediu de educație (postliceal, liceal, profesional, învățământ complementar sau de ucenici), 41,5% nivel scăzut (preșcolar, primar, gimnazial sau fără școală absolvită) și 11,2% nivel superior.

Din punctul de vedere al ponderii populaţiei rezidente cu nivel superior de educație, Dâmbovița se situează pe locul 26 în ierarhia judeţelor.

Populația activă a județului Dâmbovița este de 205,6 mii persoane, fiind compusă din 190,4 mii persoane ocupate și din 15,2 mii șomeri.

Populația inactivă cuprinde 273,8 mii persoane din care pensionarii și beneficiarii de ajutor social reprezentă peste două cincimi (41,6%), iar elevii și studenții – aproape o treime (30,3%).

Din punctul de vedere al ponderii populației ocupate în populaţia rezidentă a județului, judeţul Dâmbovița se situează pe locul 18 în ierarhia judeţelor.

Din punctul de vedere al ponderii populației șomere în populaţia rezidentă a județului, judeţul Dâmbovița se situează pe locul 26 în ierarhia judeţelor.

Datele complete și finale vor fi făcute publice, etapizat, în perioada mai-decembrie 2023.

RPL2021 a fost al 13-lea recensământ din istorie și primul din România organizat integral în format digital. Întregul proces al colectării datelor s-a desfășurat cu asigurarea confidențialității și protecției depline a informațiilor.

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!