Restricții și în municipiul Moreni: Localurile închise, evenimentele interzise, iar masca de protecție obligatorie în spațiile publice

Publicitate

Autoritățile au anunțat instituirea de restricții și în municipiul Moreni, începând de duminică, 11 octombrie.

Toate restaurantele, cafenelele și sălile de jocuri de pe raza orașului vor fi închise începând de mâine, din cauza creșterii alarmante a numărului de persoane infectate cu coronavirus.

Mai mult de atât, se interzic evenimentele, iar masca de protecție va deveni obligatorie în toate spațiile publice.

Măsura a fost adoptată, astăzi, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență la propunerea Direcției de Sănătate Publică.

HOTĂRÂREA nr. 44/10.10.2020

privind restricţionarea unor activităţi desfăşurate de agenţii economici, precum şi a altor măsuri în domeniul sănătăţii publice pe raza Municipiului Moreni, judeţul
Dâmboviţa

Având în vedere prevederile:

-art. I, pct. 2, 4, 6 din H.G. nr. 729/2020 pentru modificarea şi completarea anexei
nr.3 la HG nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Hotărârea C.N.S.U. nr. 47/05.10.2020;
– adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa înregistrată la Instituţia
Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 10213/10.10.2020 prin care sunt comunicate ratele de incidenţă cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile;
În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 44, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 10 octombrie 2020,
În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică,
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art. 1. Alin. (1) Începând cu data de 11 octombrie 2020 se restricţionează, în
sensul interzicerii activităţilor cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară
activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau
băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor în interiorul
clădirilor, precum şi a activităţilor operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc de pe raza Municipiului Moreni.
Alin. (2) Începând cu data de 11 octombrie 2020 se restricţionează organizarea şi
desfăşurarea activităţii cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte de pe raza Municipiului Moreni.

Alin. 3. Sunt exceptaţi de la măsura prevăzută de alin. (1) agenţii economici care prepară şi servesc hrană în interiorul localurilor pentru clienţii care sunt cazaţi în propriile hoteluri/pensiuni.

Alin. (4) Sunt exceptaţi de la măsura prevăzută de alin. (1) agenţii economici licenţiaţi în jocuri de noroc care defăşoară activităţi de vânzare şi plasare bilete loto şi loz în plic, îşi pot desfăşura în continuare activităţile cu publicul în măsura în care nu sunt permise folosirea aparatelor şi a jocurilor mecanice din incinta agenţiei.

Art. 2. Începând cu data de 11 octombrie 2020, în intervalul orar 06:00 – 20:00 se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie (astfel încât să acopere nasul şi gura) în toate spaţiile publice de pe raza Municipiului Moreni (1,54 cazuri/1.000 locuitori).
Obligativitatea purtării măştii de protecţie în toate spaţiile publice revine tuturor persoanelor care au împlinit vârsta de 5 ani.
Art. 3. Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă din Municipiul Moreni va identifica pe raza de competenţă agenţii economici care desfăşoară activităţi de natura celor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre şi le vor aduce la cunoştinţă dispoziţiile prezentei hotărâri.
Art. 4. Măsurile dispuse la art. 1 şi art. 2 se aplică în toată perioada în care incidenţa cumulată a cazurilor este mai mare de 1,5 la 1.000 de locuitori, dar nu mai puţin de 14 zile de la data instituirii lor.
Art. 5. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, precum şi primarului Municipiului Moreni, în calitate de preşedinte al Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă.

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!