Prime de la stat pentru șomerii care își găsesc de lucru

Publicitate

Prima de încadrare. Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă județene, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de la stat de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.

O altă primă de încadrare. Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, pot beneficia de o primă de încadrare, neimpozabilă. Cuantumul acesteia se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfăşoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Această primă de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni.
Prima de activare. Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, dar care nu mai beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă.
Prima de instalare: persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, astfel:
a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri şi care se încadrează în muncă într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa;
b) 15.500 lei pentru persoanele prevăzute la lit. a), care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere.
În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare prevăzute la alin. (1), unul va primi suma de 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.
Sunt prevăzute tranşele de acordare, precum şi cuantumurile diferite, dacă angajatorul asigură şi locuinţă de serviciu sau suportă cheltuielile aferente.
Important! Prima de încadrare şi prima de instalare nu se cumulează.
Prima de relocare. Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă și care se încadrează într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei. Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună. Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, dar cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.
Important! Prima de relocare se acordă la cerere şi nu se cumulează cu prima de activare, cu prima de încadrare sau cu prima de instalare.

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!