Primăria Pucheni angajează consilier în cadrul compartimentului de asistență socială. Vezi condițiile de participare la concurs

Publicitate

Primăria Pucheni angajează o persoană potrivită pentru postul de consilier în cadrul compartimentului de asistență socială în perioada imediat următoare. Pentru ocuparea  postului  vacant,  doritorii trebuie să susțină un examen scris, dar și un interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 17 ianuarie 2022, de la ora 10.00, la sediul Primăriei Pucheni, județul Dâmbovița. Tot acolo, dar în maximum cinci zile se va susține și proba interviului.

Condițiile de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile: ştiinţe sociale, ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Bibliografia / tematica de examen cuprinde următoarele:

1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006;
6. Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 416 / 2001, privind venitul minim garantat, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 70 / 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Pentru mai multe detalii, persoana de contact, responsabilă este Istrătescu Carmen Elena – secretar general al comunei. Această poate fi contactată la numărul de telefon: 0733685898, fax: 0245670515 sau prin e-mail la: primariapucheni@yahoo.com.

 

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!