Primăria Aninoasa, considerație pentru căsniciile trainice. De Ziua Internațională a familiei, cuplurile longevive vor primi diplome și premii în bani

Publicitate

Un pic de bucurie în vremuri de pandemie!

Anul acesta, în ciuda tuturor greutăților bugetare, administrația de la Aninoasa dorește să marcheze Ziua internațională a familiei, sărbătorită în fiecare an pe 15 mai, și cum altfel decât încurajând fidelitatea și respectul în cadrul unor cupluri longevive de pe raza comunei.

Astfel, conform Hotărârii Consiliului Local Aninoasa nr. 15/17.02.2020, s-a aprobat acordarea”Diplomei de fidelitate” și plata unor premii familiilor de pe raza comunei Aninoasa, care își aniversează căsătoria.

S-a stabilit să se acorde:

”Diplomă de fidelitate” și un premiu în valoare de 300 lei pentru familiile care împlinesc 25 de ani de căsătorie neîntreruptă, în anul depunerii cererii;

”Diplomă de fidelitate” și un premiu în valoare de 500 lei pentru familiile care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, în anul depunerii cererii;

”Diplomă de fidelitate” și un premiu în valoare de 1.000 lei pentru familiile care împlinesc 75 de ani de căsătorie neîntreruptă, în anul depunerii cererii.

”Diploma de fidelitate” reprezintă o distincţie civică acordată de Consiliul Local al comunei Aninoasa persoanelor fizice, ca semn al iubirii trainice, încrederii în legământul sfânt al căsătoriei și respectului reciproc. Aceste distincții și premiul alocat se acordă o singură dată familiilor solicitante, pentru fiecare perioadă de căsătorie neîntreruptă pe care cuplul o aniversează, pe bază de cerere.

Acordarea ”Diplomei de fidelitate” și a premiilor instituite prin hotărârea consiliului local și reglementate prin regulamentul de acordare sunt ținute de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: familiile împlinesc 25 de ani de căsătorie neîntreruptă, 50 de căsătorie neîntreruptă sau respectiv  75 de ani de căsătorie neîntreruptă, în anul depunerii cererii; cel puțin unul dintre soți are domiciliul sau reședința în comuna Aninoasa, județ Dâmbovița; ambii soți sunt în viață la data depunerii cererii.

Cererea se depune personal de către unul dintre soți la registratura autorității publice locale cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data celebrării evenimentului.

Totodată, cererea va fi însoțită de un dosar complet, compus din:

-cerere tip – furnizată de compartimentul secretariat, relații publice și monitorizare proceduri administrative din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

-copii ale cărților de identitate (C.I. sau B.I.) valabile la momentul depunerii cererii;o

-copie conformă cu originalul a certificatului de căsătorie;   se prezintă traducerea legalizată a acestuia, în cazul în care căsătoria s-a oficiat în străinătate;

Pentru conformitate, solicitantul va prezenta actele menționate și în original.

Înmânarea ”Diplomei de fidelitate” și a premiilor se face de către primarul localității la data de 15 mai, Ziua internațională a familiei.

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!