Mamele care sunt în concediu pentru creșterea copilului pot primi beneficii de natură salarială, cu o singură condiție

4
Publicitate

Mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului pot obține venituri de natură salarială, cu o singură condiție: să nu depășească 6.250 lei pe an. Astfel, femeile pot munci în această perioadă în cazul în care au oportunitatea de a colabora într-un proiect. Condiția în acest caz este ca veniturile obţinute într-un an să nu depăşească plafonul de 5 ori cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit de legislaţia aplicabilă, scrie alba24.ro.

Concediul și indemnizația de creștere a copilului se acordă, persoanelor care, în ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat venituri cel puțin 12 luni din salarii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, activități agricole, silvicultură sau piscicultură. De asemenea, concediul de creștere se acordă până când copilul împlinește doi ani (sau trei ani, dacă are handicap). Indemnizația aferentă concediului este de 85% din media veniturilor nete din ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului. Indemnizația poate avea un cuantum între 1.250 și 8.500 de lei, scrie sursa citată.

Totodată, vor veni câteva schimbări de la 1 martie, în ceea ce privește indemnizația de creștere a copilului. Dacă în acest moment indemnizația este de cel puțin 1.250 de lei, dar nu mai mult de 8.500 de lei lunar, de la 1 martie, valoarea indicatorului social de referinţă, pe baza căruia este stabilit nivelul indemnizaţiei, se va actualiza, din oficiu, cu rata medie anuală a inflaţiei din anul precedent, deci şi indemnizaţia minimă va creşte.

De asemenea, pot fi acordate amenzi în cazul în care mamele nu raportează motivul care ar fi de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor:

„Beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului are obligaţia de a anunţa în scris agenţia de plăţi / primăria despre orice modificare care intervine în situaţia sa şi care ar fi de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor.

Termenul în care este necesar să se facă acest demers este de 15 zile lucrătoare de la apariţia modificărilor. Lipsa acestei notificări este considerată contravenţie, iar beneficiarul în cauză poate fi sancţionat cu o amendă (de la 500 de lei la 2.000 de lei)”, se menționează în documentul legal care privește drepturile mamei.

Un alt lucru foarte important este că pe perioada maternităţii, mamele au dreptul la 126 de zile calendaristice de concediu medical, din care o perioadă minimă de 42 de zile trebuie să fie realizată după naştere, dacă doresc să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului.

„Un aspect important de menţionat: indemnizaţia primită pentru aceste zile este scutită de contribuţia la fondul de sănătate, fără pierderea calităţii de asigurat, dar şi de plata impozitului pe venit”, explică autorii actului normativ.

Totuși, drepturile salariale din perioada în care angajata este în concediul de creştere a copilului, cum ar fi un bonus de performanţă sau un beneficiu în natură, dacă acesta este menţionat şi reglementat intern în cadrul companiei, indemnizaţia nu va fi suspendată. Singura condiție este ca drepturile încadrate în venitul salarial să fie corect calculate, taxele reţinute, declarate şi plătite în mod corespunzător, scrie alba24.ro.

Totodată, un alt lucru pe care trebuie să-l știe mamele este acela că angajatorii nu pot concedia salariații aflați în plata indemnizației de creștere a copilului:

„Deşi în mod aparent, prin abrogarea acestei prevederi legale, nivelul de protecţie acordat salariaţilor care îşi reiau activitatea a fost redus, în realitate aceştia continuă să fie protejaţi datorită actualului mecanism de acordare a stimulentului.

Mai precis, în prezent, acordarea stimulentului de inserţie nu mai este condiţionată de obţinerea de venituri impozabile cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu dizabilităţi, acest drept fiind stabilit în prezent pentru toţi salariaţii care obţin venituri impozabile, fie anterior sau ulterior împlinirii de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu dizabilităţi.

Cu alte cuvinte, este puţin probabil ca, în contextul legislaţiei actuale, un salariat ce revine din concediul de creştere a copilului să nu se afle în plata stimulentului de inserţie, fiind, deci, protejat de concediere”, consideră reprezentanţii EY România, potrivit alba24.ro.

Pentru a beneficia în mod legal de concediul și indemnizația de creștere a copilului, părintele interesat trebuie să depună o cerere, conform OUG nr. 111/2010, însoțită de următoarele documente (nu sunt necesare copii legalizate):

 • copia actului de identitate al solicitantului
 • copia certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele;
 • actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, după caz;
 • actele doveditoare care să ateste veniturile obţinute în ultimele 12 luni înainte de data naşterii copilului;
 • dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate (sau declarația unică, acolo unde e cazul);
 • dacă pe perioada celor 12 luni anterior nașterii copilului solicitantul a beneficiat de  bonuri de masă, precum și de alte bonusuri oferite de către angajator, etc. ( pentru care nu se plătesc  asigurări sociale),va anexa la dosar și o adeverință privind cuantumul acestora.
 • sau  – dovadă privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut  copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile competente;
 • sau –  dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri neimpozabile;
 • sau  – dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul asociaţilor unici;
 • dovadă eliberată de autorităţile competente sau angajatori din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului;
 •  în cazul persoanelor salariate – decizie de suspendare a activităţii (original sau copie conform cu originalul) ;
 • sau  – adeverinţă studii/diplomă de absolvire, în cazul persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar, postuniversitar sau liceal;.
 • dosar cu şină din carton (coperţi întregi);
 • dovada privind suspendarea activității pentru perioada în care se solicită concediul pentru creșterea copilului;
 • orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Termenul de depunere al dosarului este cu 30 zile înainte de intrarea în concediu creștere copil (suspendarea activității) sau în cel mult 60 zile de la încetarea concediului de maternitate ori de la data nașterii copilului în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a concediului de maternitate.

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!