Din 11 aprilie încep înscrierile pentru clasa pregătitoare 2022! Ce documente trebuie să pregătească părinții

Publicitate

Ministerul Educației a publicat în Monitorul Oficial metodologia prin care copiii pot fi înscriși în clasa pregătitoare pentru anul școlar care va începe în septembrie 2022. Înscrierile pentru noul an școlar vor avea loc în intervalul 11 aprilie – 10 mai.

În primul rând, trebuie completată o cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare, iar acest lucru se poate face fizic la unitatea de învățământ respectivă, ori se poate completa online, iar apoi să fie trimisă pe mail sau prin poștă către secretariat.

„Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte.

În situația în care cererea-tip de înscriere se completează la sediul unității de învățământ la care se dorește înmatricularea copilului, completarea datelor în aplicația informatică se face în prezența părintelui, de către un membru al comisiei de înscriere din școală”, se arată în documentul menționat.

De asemenea, sunt anumite cazuri în care unii copii nu împlinesc 6 ani până la 1 septembrie 2022, iar în acest caz părinții îl pot înscrie în continuare în clasa pregătitoare, dar au nevoie de o recomandare de la grădiniță.

„În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute la Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta Metodologie poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice”, menționează documentul citat.

Părinții mai trebuie să știe că în cazul în care copilul nu a mers la grădiniță, sau se întoarce din străinătate, și nu împlinește 6 ani până la 1 septembrie, părinții trebuie să solicite evaluarea acestuia în vederea înscrierii în clasa pregătitoare. Evaluarea se va face de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), în intervalul 30 martie – 8 aprilie 2022.

După ce se termină această perioadă în care se validează toate cererile, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape succesive, după cum urmează:

1. Prima etapă, în care repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți, folosind aplicația informatică și pe baza deciziilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare.

2. A doua etapă, în care este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive”.

Procesarea cererilor-tip de înscriere se face în ordine, respectând următoarele priorități:

„a) în prima fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere. Repartizarea acestora conform solicitării din cererea-tip de înscriere se realizează cu ajutorul aplicației informatice;

b) în a doua fază se procesează cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de către Consiliul de administrație al unității de învățământ;

c) în a treia fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri. Repartizarea acestora se realizează cu ajutorul aplicației informatice, dacă în cererea-tip de înscriere a fost bifată opțiunea de înscriere la școala de circumscripție, în cazul neadmiterii la școala solicitată”.

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!