Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița face angajări. Sunt disponibile mai multe posturi

Publicitate

Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița face mai multe angajări în perioada următoare. În cadrul companiei sunt disponibile următoarele posturi: lăcătuș mecanic (2 posturi), instalator instalații sanitare și de gaze și operator introducere validare ai prelucrare date.

Cerințe pentru postul de lăcătuș mecanic/ mecanic utilaj 

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. organizează în data de 25.06.2021, ora 09:30, la sediul sau din  Târgoviște, Bld.I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de LACATUS MECANIC/ MECANIC UTILAJ in cadrul SECTOR STATII APA-STATIA APA POTLOGI- SECTIA TITU- 1 POST

1.Candidatul ideal:
– Studii liceale de specialitate sau scoala profesionala de specialitate sau certificat de calificare/ certificat de
competente profesionale in meseria de Lacatus mecanic/Mecanic Utilaj ;
– Disponibilitate pentru program prelungit;
– Receptivitate pentru rezolvarea interventiilor in afara orelor de program;
– Adaptabilitate la schimbare, abilitati de comunicare si rezistenta la stres.

2.Descrierea postului:
– Supravegheaza buna functionare a statiei de apa in parametrii tehnico-calitativi corespunzatori, conform legislatiei
in vigoare;
– Consemneaza in registrele de tura valorile parametrilor hidraulici si electrici ai statiei, valoarea clorului liber
rezidual conform procedurii existente si cantitatea de substanta clorigena consumata lunar;
– Asigura activitatea de interventii pentru remedierea defectiunilor de natura mecanica la instalatiile de apa si utilaje
din aria de activitate a Sectiei Targoviste;
– Realizeaza lucrari de intretinere a componentelor de actionare si comanda a utilajelor si instalatiilor tehnologice in
scopul prevenirii defectiunilor de natura mecanica;
– Executa lucrari de reparatii la instalatii din punct de vedere mecanic, ale utilajelor si instalatiilor tehnologice;
– Intervine pentru remedierea/rezolvarea avariilor/defectiunilor la retele (aductiune si distributie) si instalatii de apa,
camine vane si hidranti din aria de activitate a Sectiei Targoviste;
– Verifica atunci cand este cazul fronturile de captare din aria de activitate.

3.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa
Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 16.06.2021-23.06.2021,
interval orar 08.00 – 16:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:
– Dosar cu sina
– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;
– Chestionar terti – declaratie COVID;
– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal;
– Curriculum vitae;
– Copia actului de identitate;
– Copii diplome de studii, copii certificate calificare/competente profesionale in meseria de Lacatus
mecanic/mecanic utilaj ;
– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu
cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.
Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru
conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau
in copii legalizate.
Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile
de mai sus.

4. Proba scrisa – test grila –25.06.2021, ora 09:30.
– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.

-Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

5.Proba practica –25.06.2021, incepand cu ora 11:00.
Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte
la testul grila. Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte,
maxim 100 puncte.
Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800
– 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal
al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B L I O G R A F I E
Concurs pentru ocuparea postului vacant de de LACATUS MECANIC/ MECANIC UTILAJ in cadrul
SECTOR STATII APA-STATIA APA POTLOGI- SECTIA TITU- 1 POST
1. Tehnologia asamblarii si montajului- Gheorghe Ion
2. Indrumator pentru ateliere mecanice – G.S. Georgescu
3. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

-Capitolul II – Domeniu de aplicare
 Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor
4. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 Cap. II: Obligatii privind apărarea impotriva incendiilor
 SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului.

Cerințe pentru postul de instalator instalații tehnico-sanitare și gaze

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 17.06.2021, ora 09:30, la sediul sau
din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INSTALATOR
INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE/ INSTALATOR APA-CANAL in cadrul SECTOR APA
SUD- DOMENIU DE ACTIVITATE STATIE COMISANI- SECTIE TARGOVISTE- 1 POST

1. Candidatul ideal:
– Studii liceale de specialitate/ scoala profesionala de specialitate sau certificat de calificare/certificat de
competente profesionale in meseria de Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze/ Instalator apa-
canal ;
– disponibilitate pentru program prelungit ;
– receptivitatea pentru rezolvarea interventiilor in afara orelor de program;
– spirit de echipa.

2. Descrierea postului:
– Supravegheaza buna functionare a statiei de apa in parametrii tehnico-calitativi corespunzatori, conform
legislatiei in vigoare;
– Consemneaza in registrele de tura valorile parametrilor hidraulici si electrici ai statiei, valoarea clorului liber
residual conform procedurii existente si cantitatea de substanta clorigena cunsumata lunar
– Realizeaza lucrari de intretinere a componentelor de actionare si comanda a utilajelor si instalatiilor tehnologice
in scopul prevenirii defectiunilor
– Executa lucrari de reparatii la instalatii din punct de vedere mecanic, ale utilajelor si instalatiilor tehnologice;
– Intervine pentru remedierea/rezolvarea avariilor/defectiunilor la retele (aductiune si distributie) si instalatii de
apa, camine vane si hidranti din aria de activitate a Sectiei Targoviste
– Verifica zilnic forntul de captare pentru buna functionare a forajelor;
– Asigura calitatea apei potabile furnizate consumatorilor.

3. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de
Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 11.06.2021-15.06.2021,
interval orar 08.00- 16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:
– Dosar cu sina;
– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;
– Chestionar terti – declaratie COVID;
– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal;
– Curriculum vitae;
– Copia actului de identitate;
– Copii diplome de studii, copii certificate calificare sau de compentente profesionale in meseria de Instalator
instalatii tehnico-sanitare si de gaze/ Instalator apa-canal;
– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu
cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.
– Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru
conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic – Gestiune
Personal sau in copii legalizate.
Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai
sus.

4. Proba scrisa – test grila –17.06.2021, ora 09:30.
– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.
– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

5.Proba practica – 17.06.2021, incepand cu ora 11:00.
Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul
grila. Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.
Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al
Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

BI B L I O G R A F I E
concurs ocuparea postului vacant de INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE/
INSTALATOR APA-CANAL in cadrul SECTOR APA SUD- DOMENIU DE ACTIVITATE STATIE
COMISANI- SECTIE TARGOVISTE- 1 POST
1. Manualul de instalatii – Instalatii Sanitare – Editura ARTECNO Bucuresti, 2010, disponibil pe internet
 Capitolul 2 – Instalatii de alimentare cu apa
2.4 – Instalatii interioare de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer
2.6 – Retele exterioare de alimentare cu apa rece din ansambluri de cladiri
2.7 – Instalatii pentru acumularea (stocarea) apei reci
2.8 – Instalatii pentru ridicarea presiunii apei reci
2. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
 Capitolul II – Domeniu de aplicare
 Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor
3. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor
 SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;
4. Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 88/2007 – Regulamentul cadru de organizare si functionare a serviciilor
publice de alimentare cu apa si canalizare.

Cerințe pentru postul de operator introducere validare și prelucrare date

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 30.06.2021, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste,
Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de OPERATOR INTRODUCERE VALIDARE
PRELUCRARE DATE in cadrul SERVICIULUI TRANSPORT MECANIZARE – 1 post pe durata suspendarii CIM a titularului de post

1. Candidatul ideal:
– Studii medii sau scoala profesionala si certificat de calificare pentru ocupatia de operator introducere, validare si prelucrare
date si/sau atestat profesional in informatica si/sau certificat de competente profesionale in meseria solicitata;
– Abilitati de comunicare, coordonare si organizare ;
– Capacitate de adaptare, spirit de echipa ;
– Promptitudine in rezolvarea situatiilor neprevazute ;
– Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului;
– Disponibilitate pentru deplasare pe teren ;
– Spirit de echipa.

2. Descrierea postului:
– Elaboreaza procedurile necesare Serviciului Transport- Mecanizare;
– Realizeaza evidente, situatii si centralizatoare in cadrul Serviciului Transport Mecanizare;
– Intocmeste referate de necesitate in functie de defectiunile mijloacelor auto si/sau utilajelor parcului auto;
– Asigura circuitul documentelor (referate de necesitate, facturi etc) pe baza de semnatura in registre;
– Completeaza si arhiveaza dosarele cazier ale mijloacelor de transport;
– Organizeaza si completeaza, dupa caz, dosarele personale ale conducatorilor auto;
– Se afla in contact permanent si tine cont de problemele conducatorilor auto din cadrul serviciului.

3. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-
Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 22.06-28.06.2021, interval orar 08.00- 16:00, un
dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:
– Dosar cu sina;
– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;
– Chestionar terti – declaratie COVID- se completeaza la depunerea dosarului ;
– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal- se completeaza la depunerea dosarului ;
– Curriculum vitae;
– Copia actului de identitate;
– Copii diplome de studii,certificat de calificare pentru ocupatia de operator introducere, validare si prelucrare date sau atestat
profesional in informatica sau certificat de competente profesionale;
– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6
luni anterior datei desfasurarii concursului.
Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu
originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.
Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc cerintele minime de mai
sus.
Candidatii declarati admisi dupa verificarea indeplinirii conditiilor minime, vor participa la proba scrisa de
specialitate.

4. Proba scrisa de specialitate – test grila – 30.06.2021, ora 09:30.
– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.
– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

5. Proba practica – 30.06.2021, incepand cu ora 11:00.
Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila. Pentru
promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.
Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apa
Targoviste – Dambovita SA.

BIBL I O G R A F I E
Concurs pentru ocuparea postului vacant de OPERATOR INTRODUCERE VALIDARE PRELUCRARE DATE in cadrul
SERVICIULUI TRANSPORT MECANIZARE – 1 post pe durata suspendarii CIM a titularului de post
1. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Ordinul nr.90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa
si de canalizare;
3. Ordinul nr.29/N din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei la populatie, institutii
publice si agenti economici;
4. Ordinul nr.88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare;
5. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare:
 Capitolul II – Domeniu de aplicare
 Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor
6. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,
 Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor
 SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului.

Cerințe pentru postul lăcătuș mecanic/ mecanic utilaj

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 25.06.2021, ora 09:30, la sediul sau din
Targoviste, Bld.I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de LACATUS MECANIC/
MECANIC UTILAJ in cadrul SECTOR STATII EPURARE-STATIA EPURARE POTLOGI- SECTIA
TITU- 1 POST

1.Candidatul ideal:
– Studii liceale de specialitate sau scoala profesionala de specialitate sau certificat de calificare/ certificat de
competente profesionale in meseria de Lacatus mecanic/Mecanic Utilaj ;
– Disponibilitate pentru program prelungit;
– Receptivitate pentru rezolvarea interventiilor in afara orelor de program;
– Spirit de echipa.

2.Descrierea postului:
– Asigurarea functionarii statie de epurare, executarea de interventii, reparatii la statia de epurare/de pompare ape
uzate si la retele de canalizare, dupa caz.

3.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa
Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 16.06.2021-23.06.2021,
interval orar 08.00 – 16:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:
– Dosar cu sina;
– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;
– Chestionar terti – declaratie COVID;
– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal;
– Curriculum vitae;
– Copia actului de identitate;
– Copii diplome de studii, copii certificate calificare/competente profesionale in meseria de Lacatus
mecanic/mecanic utilaj ;
– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu
cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.
Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru
conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau
in copii legalizate.
Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile
de mai sus.

4. Proba scrisa – test grila –25.06.2021, ora 09:30.
– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.
– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

5. Proba practica –25.06.2021, incepand cu ora 11:00.
Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte
la testul grila. Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.
Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800
– 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal
al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

BIBL I O G R A F I E
Concurs pentru ocuparea postului vacant de LACATUS MECANIC/ MECANIC UTILAJ in cadrul SECTOR
STATII EPURARE-STATIA EPURARE POTLOGI- SECTIA TITU- 1 POST
1. Tehnologia asamblarii si montajului- Gheorghe Ion
2. Indrumator pentru ateliere mecanice – G.S. Georgescu
3. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare
 Capitolul II – Domeniu de aplicare
 Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor
4. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor
 SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si
salariatului;

 

 

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!