Compania de Apă Târgoviște -Dâmbovița face angajări! Mai multe posturi sunt disponibile

Publicitate

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița face mai multe angajări în perioada imediat următoare. Pentru cei care își doresc un loc de muncă, compania are disponibile următoarele posturi:

LABORANT APĂ ȘI APĂ GREA;

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 15.06.2021, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de LABORANT APA SI APA GREA in cadrul LABORATOR APA UZATA MORENI- LABORATOR CENTRAL APA UZATA- DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE – 1 post pe durata suspendarii CIM a titularului de post.

1.Candidatul ideal:
– Studii medii de specialitate sau curs de calificare in domeniu
– Abilitati de lucru cu echipamentele specifice laboratorului
– Corectitudine, exigenta, organizare, flexibilitate.
– Rezistenta la efort si stres
– Spirit de echipa

2. Descrierea postului:
– Prelevarea probelor de apa uzata efluent/influent statie epurare
– Efectuarea de analize fizico- chimice pe probe de apa uzata.

3. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 02.06.2021-11.06.2021, interval orar 08.00- 16:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

– Dosar cu sina;
– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;
– Chestionar terti – declaratie COVID- se completeaza la depunerea dosarului ;
– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal- se completeaza la depunerea dosarului ;
– Curriculum vitae;
– Copia actului de identitate;
– Copii diplome de studii, certificate de calificare/competente profesionale in meseria solicitata;
– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.
Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.
Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc cerintele minime de mai sus.
Candidatii declarati admisi dupa verificarea indeplinirii conditiilor minime, vor participa la proba scrisa de specialitate.

4. Proba scrisa de specialitate – test grila – 15.06.2021, ora 09:30.
– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.
– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

5. Proba practica – 15.06.2021, incepand cu ora 11:00.
Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila. Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.
Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița SA.

BIBLIOGRAFIE

Concurs pentru ocuparea postului vacant de LABORANT APA SI APA GREA in cadrul LABORATOR APA UZATA MORENI- LABORATOR CENTRAL APA UZATA- DEPARTAMENT MANAGEMENT
INTEGRAT CALITATE – 1 post pe durata suspendarii CIM a titularului de post

1. Normativul privind stabilirea limitelor de incarcare poluanti ai apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in
receptorii naturali, NTPA-001/2002, din 28.02.2002.
2. Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzatein retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile
de epurare, NTPA-002/2002 din 28.02.2002;
3. Indrumatorul laborantului chimist, autor: Dr. Ing.Eugen Pincovschi, Editura Tehnica.

INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE/ INSTALATOR APĂ-CANAL
în cadrul SECTOR STAȚII APĂ;

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 10.06.2021, ora 09:30, la
sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de
INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE/ INSTALATOR APA-CANAL
in cadrul SECTOR STATII APA – ARIE OPERARE STATIE APA PETRESTI – SECTIA GAESTI – 1 POST

1. Candidatul ideal:
– Studii liceale de specialitate sau scoala profesionala de specialitate sau certificat de calificare/certificat  de competente profesionale in meseria de Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze/ Instalator apa-canal ;
– disponibilitate pentru program prelungit ;
– receptivitatea pentru rezolvarea interventiilor in afara orelor de program ;
– adaptabilitate la schimbare
– abilitati de comunicare si rezistenta la stres
– spirit de echipa.

2. Descrierea postului:
– asigura operarea in cadrul sistemului de apa Petresti.
– asigura activitatea de interventii pentru remedierea avariilor la retele, instalatii de apa, camine vane,
efectuarea bransamentelor de apa, precum si interventii la retelele de hidranti stradali din aria de activitate a Sectorului Statii Apa – Sectie Gaesti.

3. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al
Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 02.06.2021-08.06.2021, interval orar 08.00- 16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

– Dosar cu sina;
– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;
– Chestionar terti – declaratie COVID;
– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal;
– Curriculum vitae;
– Copia actului de identitate;
– Copii diplome de studii, copii certificate calificare sau de compentente profesionale in meseria de
Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze/ Instalator apa-canal;
– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al
candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.
– Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic -Gestiune Personal sau in copii legalizate. Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus.

4. Proba scrisa – test grila –10.06.2021, ora 09:30.
– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.

-Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

5. Proba practica – 10.06.2021, incepand cu ora 11:00.
Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila. Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.
Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800
– 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei Apă Târgoviște – Dâmbovița SA.

BI B L I O G R A F I E
concurs ocuparea postului vacant de INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE
GAZE/ INSTALATOR APA-CANAL in cadrul SECTOR STATII APA – ARIE OPERARE STATIE
APA PETRESTI – SECTIA GAESTI – 1 POST
1. Manualul de instalatii – Instalatii Sanitare – Editura ARTECNO Bucuresti, 2010, disponibil pe
internet

– Capitolul 2 – Instalatii de alimentare cu apa
2.4 – Instalatii interioare de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer
2.6 – Retele exterioare de alimentare cu apa rece din ansambluri de cladiri
2.7 – Instalatii pentru acumularea (stocarea) apei reci
2.8 – Instalatii pentru ridicarea presiunii apei reci
2. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

-Capitolul II – Domeniu de aplicare
-Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor
3. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
-Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor
-SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si

INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE/ INSTALATOR APA-CANAL
in cadrul SECTOR STATII APA

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 10.06.2021, ora 09:30, la
sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de
INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE/ INSTALATOR APA-CANAL
in cadrul SECTOR STATII APA – ARIE OPERARE STATIE APA PETRESTI – SECTIA GAESTI – 1 POST

1. Candidatul ideal:
– Studii liceale de specialitate sau scoala profesionala de specialitate sau certificat de calificare/certificat
de competente profesionale in meseria de Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze/ Instalator
apa-canal ;
– disponibilitate pentru program prelungit ;
– receptivitatea pentru rezolvarea interventiilor in afara orelor de program ;
– adaptabilitate la schimbare
– abilitati de comunicare si rezistenta la stres
– spirit de echipa.

2. Descrierea postului:
– asigura operarea in cadrul sistemului de apa Petresti.
– asigura activitatea de interventii pentru remedierea avariilor la retele, instalatii de apa, camine vane,
efectuarea bransamentelor de apa, precum si interventii la retelele de hidranti stradali din aria de activitate
a Sectorului Statii Apa – Sectie Gaesti.

3. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al
Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 02.06.2021-08.06.2021, interval orar 08.00- 16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:
– Dosar cu sina;
– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;
– Chestionar terti – declaratie COVID;
– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal;
– Curriculum vitae;
– Copia actului de identitate;
– Copii diplome de studii, copii certificate calificare sau de compentente profesionale in meseria de
Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze/ Instalator apa-canal;
– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al
candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.
– Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic -Gestiune Personal sau in copii legalizate.
Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus.

4. Proba scrisa – test grila –10.06.2021, ora 09:30.
– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.

-Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

5.Proba practica – 10.06.2021, incepand cu ora 11:00.
Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila. Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.
Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800– 16.00 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B L I O G R A F I E
concurs ocuparea postului vacant de INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE
GAZE/ INSTALATOR APA-CANAL in cadrul SECTOR STATII APA – ARIE OPERARE STATIE
APA PETRESTI – SECTIA GAESTI – 1 POST
1. Manualul de instalatii – Instalatii Sanitare – Editura ARTECNO Bucuresti, 2010, disponibil pe
internet

-Capitolul 2 – Instalatii de alimentare cu apa
2.4 – Instalatii interioare de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer
2.6 – Retele exterioare de alimentare cu apa rece din ansambluri de cladiri
2.7 – Instalatii pentru acumularea (stocarea) apei reci
2.8 – Instalatii pentru ridicarea presiunii apei reci
2. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
-Capitolul II – Domeniu de aplicare
-Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor
3. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
– Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor
-SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului.

 

 

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!