Ce drepturi au obținut angajații Tribunalului Dâmbovița în urma negocierilor dintre Federația Publisind și Curtea de Apel Ploiești

Tribunalul Dâmboviţa
Publicitate

În urma negocierilor purtate între Federaţia Publisind și Curtea de Apel Ploieşti s-a încheiat contractul colectiv de muncă pentru personalul auxiliar de specialitate, conex şi contractual din cadrul Curţii de Apel Ploieşti şi instanţele arondate acestei instanţe.

Acest Contract colectiv de muncă va produce efecte pentru un număr de aproximativ 661 de angajaţi (personal auxiliar de specialitate, conex şi contractual) din cadrul Curţii de Apel Ploieşti, Tribunalului Prahova, Tribunalului Dâmboviţa, Tribunalului Buzău şi instanţele arondate acestora.

Dintre prevederile contractului colectiv de muncă amintim: oficializarea tuturor orelor suplimentare efectuate de către angajaţi prin pontarea şi compensarea lor; efectuarea de ore suplimentare numai cu acordul prealabil al angajatului; compensarea orelor lucrate în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi pe timpul nopţii, cu timp liber corespunzător în funcţie de timpul efectiv lucrat; zile libere plătite pentru diferite evenimente personale şi familiale ale angajaţilor; concediu de studii de până la 10 zile; concediu suplimentar de odihnă în cuantum de 4 zile plătite, pentru salariaţii care lucrează în condiţii de muncă grele, periculoase sau vătămătoare; participarea reprezentanţilor organizaţiei sindicale în Colegiul de conducere atunci când se dezbate proiectul de buget;  conducătorii unităţilor au obligaţia să depună diligențe pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă și, de asemenea, are obligaţia să realizeze evaluarea riscurilor privind sănătatea şi securitatea în muncă;  în cazul în care angajatorului i se va solicita un punct de vedere asupra unei propuneri de modificare legislativă privind ţinuta vestimentară a personalului auxiliar stabilită prin acte normative, va informa organizaţia sindicală semnatară.

În cadrul Tribunalului Dâmboviţa funcţionează şi următoarele compartimente auxiliare: Grefa, registratura şi arhiva – care efectuează operaţiuni privind primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei, îndosarierea actelor, păstrarea registrelor, precum şi alte lucrări cu caracter auxiliar, necesare bunei desfăşurări a activităţii instanţelor; Departamentul economico – financiar şi administrativ –  care asigură activitatea economică, financiară şi administrativă pentru tribunal şi cele 5 judecătorii din circumscripţia sa; Biroul de informare şi relaţii publice – care asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile stabilite de lege; Biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile – care ţine evidenţa experţilor tehnici judiciari şi a experţilor contabili şi are atribuţiuni în vederea efectuării expertizelor judiciare tehnice şi contabile.

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!