Aproape 200 de locuri scoase la concurs de instituțiile militare de învățământ. Condițiile de participare

Publicitate

Sesiune de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale
care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa desfășoară în perioada următoare activități de recrutare a candidaților pentru participarea la concursurile de admitere organizate în anul 2022, sesiunea iulie-august, la instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

Pentru această sesiune de admitere care se desfășoară în perioada iulie-august 2022 sunt scoase la concurs 130 de locuri pentru instituții de învăţământ superior (ofițeri) – studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă și 65 de locuri pentru instituții de învăţământ postliceal (maiştri militari) – învăţământ cu frecvenţă. Detalierea specialităților poate fi consultată prin accesarea anexei nr. 1 la anunțul de concurs, postat pe site-ul www.isudb.ro în secțiunea ”Anunțuri”.

Persoanele interesate de o carieră de ofiţer în Ministerul Afacerilor Interne pot opta pentru cele 130 de locuri scoase la concurs în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii “Mihai Viteazul” din Bucureşti, precum şi în cadrul a şapte instituţii de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale: Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” Bucureşti, Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu, Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” Bucureşti, Institutul Medico-Militar – Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” Braşov şi Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa.

Printre specializările unităţilor de învăţământ ale MApN, arată sursa citată, se numără: logistică, echipamente şi sisteme electronice militare, comunicaţii pentru apărare şi securitate, echipamente şi sisteme electronice militare, electronică-radioelectronică de aviaţie, medicină generală, management aeronautic, managementul traficului aerian-meteorologie, studii de securitate şi informaţii.

Totodată, 65 de locuri alocate MAI au fost scoase la concurs în cadrul a cinci instituţii de învăţământ postliceal ale MApN: Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I” Piteşti, Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică Sibiu, Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene “Traian Vuia” Boboc, Şcoala Militară de Maiştri Militari ai Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu” Constanţa şi Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri de Logistică “Gheorghe Lazăr” Chitila.

Astfel, cei care doresc să aplice pentru locurile MAI din cadrul şcolilor postliceale ale MApN pot opta pentru mai multe specializări, printre care: echipament de apărare chimică, bacteriologică, radiologică şi nucleară (CBRN), tehnică de informaţii, administrare sisteme/reţele de comunicaţii/informatică, operare şi mentenanţă echipamente informatice, administrare securitate sisteme/reţele de comunicaţii/informatică, electromecanică şi automatizare de bord aviaţie, comunicaţii navale şi observare semnalizare, motoare şi instalaţii electrice navale.

Recrutarea candidaţilor se realizează de structurile de resurse umane cu sarcini de recrutare, aflate în unităţile din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi de structurile de resurse umane cu sarcini de recrutare din aparatul central al inspectoratelor generale, potrivit organizării administrativ-teritoriale, în raport de oferta educaţională prevăzută la instituţiile de învăţământ care şcolarizează personal în beneficiul MAI şi de domiciliul/reşedinţa înscrise în cartea de identitate al candidatului.

 

Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

-să cunoască limba română, scris şi vorbit;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

-să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinească în cursul anului în care
participă la concursul de admitere;

-să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în
societate;

-să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

-să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

-să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual
de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor sunt următoarele:

 1. a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de
  admitere;
 2. b) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau
  implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară – verificarea
  cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale;
 3. c) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia
  candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale
  Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 4. d) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii parcurg următoarele etape
premergătoare desfăşurării concursului:

– candidatul va depune la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situații de
Urgență ”Basarab I” al județului Dâmbovița, până la data de 10.06.2022 ora 14:00, în
fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 09:00–14:00, un dosar plic care va cuprinde
documentele solicitate în anunțul de recrutare;

– candidații vor susține proba de evaluare a performanței fizice care va avea loc la
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 1-6 iulie 2022, potrivit
planificării D.G.M.R.U. care va fi adusă la cunoștința candidaților în timp util, prin
postarea acesteia pe site-ul M.A.I. la secțiunea „Carieră – Instituții de
învățământ/formare profesională”;

-candidații vor susține evaluarea psihologică, potrivit planificării, care va fi afișată în
timp util pe pagina de internet www.isudb.ro, în secțiunea ”Anunțuri”;

-candidații vor susține examinarea medicală care se realizează potrivit prevederilor
Ordinului M.A.I. nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la
concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru
nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în
Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru informaţii suplimentare privind documentele necesare pentru înscriere, condiţiile de
participare la concurs şi criteriile specifice, persoanele interesate se vor adresa personalului cu
atribuţii de recrutare a candidaţilor din cadrul Serviciului Resurse Umane din Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă ”Basarab I” al judeţului Dâmboviţa la numerele de telefon
0245.611.212 sau 0245.611.218, int. 27126 / 27125 / 27004.

Anunțul de concurs și documentele necesare se pot descărca de pe site-ul inspectoratului, www.isudb.ro, din secțiunea ”Anunțuri” https://bit.ly/3xh7nua.

 

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!