Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare

Publicitate

EFTIMIE CLAUDIA LILIANA, titular al proiectului ”CONSTRUIRE HALĂ INDUSTRIALĂ ȘI 2 GARAJE AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM DÂMBOVIȚA, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului *) , pentru proiectul “CONSTRUIRE HALĂ INDUSTRIALĂ ȘI 2 GARAJE AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, propus a fi amplasat în com. Aninoasa, sat Viforâta, str. Silozului, nr. FN, jud. Dâmbovița.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului DÂMBOVIȚA din str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele 9 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!