Anunț public: Întocmire PUZ-Schimbare destinație construire existentă din vestiare (club) în atelier prelucrare lemn, reparații învelitoare și extindere prin construire anexă cu grup sanitar

72

Subsemnatul SPINU GINEL și SPINU ELENA, cu domiciliul în municipiul Târgoviște, str. Duiliu Zamfirescu, nr. 10, bl. 16, sc. B, et. 4, ap. 39, județul Dâmbovița, titular al planului/programului „ÎNTOCMIRE PUZ- SCHIMBARE DESTINAȚIE CONSTRUIRE EXISTENTĂ DIN VESTIARE (CLUB) ÎN ATELIER PRELUCRARE LEMN, REPARAȚII ÎNVELITOARE ȘI EXTINDERE PRIN CONSTRUIRE ANEXĂ CU GRUP SANITAR”, pentru imobilul situat în municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 16, județul Dâmbovița, anunță publicul interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din data de 26.05.2022, urmând ca planul/programul propus să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Comentarii privind decizia etapei de încadrare se primesc în scris la sediul APM Dâmbovița, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!