24.712 carduri de asigurări de sănătate sunt în curs de distribuție în Dâmbovița

Publicitate

Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa informează asiguraţii că, începând cu data de 15.09.2019, s-a reluat procedura de tipărire şi distribuţie a cardurilor europene de sănătate.

Costurile de producţie şi distribuţie sunt suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, beneficiarul primind cardul gratuit.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) oferă dreptul la asistenţă medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană. Cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru al UE/SEE/Confederaţia Elveţiană în scopul obţinerii unui tratament medical planificat.

CEASS acoperă doar serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă.

Cardul se eliberează la solicitarea asiguratului în termen de 7 zile lucrătoare la adresa de domiciliu, prin servicii poştale.

Certificatul de Înlocuire Provizorie a Cardului European de Sănătate, în perioada de valabilitate înscrisă pe document, oferă aceleaşi drepturi ca şi Cardul European de Asigurări de Sănătate.

Perioada de valabilitate a Cardului European de Asigurări de Sănătate este de doi ani de la data emiterii.

Cardurile naționale de asigurări de sănătate pot fi activate direct la sediul CJAS sau la oricare furnizor de servicii medicale – medic de familie, unitate spitalicească.

Informații suplimentare puteți obține la Compartimentul Evidență Asigurați Carduri și Concedii Medicale al C.A.S. Dâmbovița, telefon 0372740761 sau tel. 0245214045.

În ceea ce privește cardurile de asigurări de sănătate, în Dâmbovița sunt în curs de distribuție 24.712 carduri. Acestea vor ajunge la destinatari prin intermediul oficiilor poștale.

 

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!