Situația la zi a proiectelor cu fonduri europene în Dâmbovița. De ce nu merge totul ”ca pe roate”

Publicitate

Conducerea Consiliului Județean Dâmbovița a prezentat situația la zi a proiectelor implementate de Direcția Programe Europene.

Acestea sunt:

  1. Dezvoltarea infrastructurii de transport județean, prin modernizarea DJ 720, DJ720 B, DJ711 și DJ101 B, pe traseul limita județ Prahova – Moreni – Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești – limită județ Ilfov.

Pănâ în luna aprilie a acestui an, graficul de implementare era depășit fizic cu 12 luni, toate activitățile proiectului fiind blocate (Proiect tehnic nefinalizat și implicit neavizat de OI – Sud Muntenia achiziția de lucrări nedemarată) sub coordonarea administratorului public al județului, Ionut Săvoiu. După luna aprilie 2019, conducerea CJD a făcut eforturi pentru deblocarea și repunerea în termene a proiectului (PT finalizat și avizat de ADR în data de 28.06.2019, achiziția de lucrări demarată).

Activitățile proiectului se desfășoară conform termenelor din graficul de implementare, fără întârzieri, cu termen de finalizare a proiectului 31.12.2022.

  1. Documentația de atribuire pentru contractul ce are ca obiect Execuție lucrări de restaurare și conservare în vederea realizării obiectivului de investiţii „Impulsionarea dezvoltării județului Dâmbovița și păstrarea identității culturale a fostei capitale a Țării Românești prin conservarea, protejarea, dezvoltarea și valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgoviște” a fost publicată pentru prima oară în SICAP în data de 20.05.2019. În data de 12.06.2019 a avut loc deschiderea ofertelor, procedura de achiziție fiind anulată automat în SICAP, nefiind depuse oferte.

Documentația de atribuire pentru contractul ce are ca obiect Execuție lucrări de restaurare și conservare pentru conservarea, protejarea, dezvoltarea și valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgoviște a fost publicată pentru a doua oară în SICAP, în data de 16.07.2019. În data de 27.08.2019, a avut loc deschiderea ofertelor și s-a prezentat un singur ofertant a cărui garanție de participare nu a fost valabilă la data limită de depunere a ofertelor. Procedura de atribuire a fost anulată în data de 09.09.2019.

Procedura de achiziție publică va fi reluată, după expirarea termenului legal de depunere a contestației.

Activitățile proiectului se desfășoară conform termenelor din graficul de implementare, fără întârzieri, cu termen de finalizare a proiectului 31.12.2023.

  1. Reabilitarea, modernizarea si extinderea Unitatii de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 27.03.2019. Activitățile proiectului se desfășoară conform termenelor din graficul de implementare, fără întârzieri.
  2. Extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 27.03.2019. Activitățile proiectului se desfășoară conform termenelor din graficul de implementare, fără întârzieri.

Totodată, Consiliul Județean Dâmbovița mai anunță că, la nivelul Regiunii Sud Muntenia pe Axa 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională/ Prioritatea de investiție 6.1.- Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, sunt depuse 12 proiecte, din care doar două au semnate contractele de lucrări stadiul  fizic de execuție fiind de 0%.

Stadiul implementării proiectelor din exercițiul financiar 2014 – 2020, la nivel național, este anevoios deoarece contractele de finanțare au fost semnate la faza DALI și nu la faza PT, ca în exercițiul financiar 2007-2013, fapt ce conduce la întârzieri în realizarea proiectelor.

În forurile special abilitate de monitorizare a absorției de fonduri europene constituite la nivel național (CMPOR) și regional (CPDR) s-au propus deja măsuri privind întâmpinarea întârzierilor în exercițiul financiar viitor prin creșterea gradului de maturitate al proiectelor – se mai arată în situația CJD.

 

 

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!