Proiectul viitorului mall de la Târgoviște, în dezbatere publică

Publicitate

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică , republicată, Primarul Municipiului Târgoviște aduce la cunoștiința publicului textul complet al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Centru Comercial Târgoviște, împrejuire teren, branșamente utilități, platforme, accese în incintă, sens giratoriu și organizare de șantier”, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, Târgoviște, jud. Dâmbovița, Beneficiar: Județul Dâmbovița- Consiliul Județean Dâmbovița pentru Societatea PK GRIZZLY S.R.L, însoțit de documentația de bază și Raportul de specialitate al Direcției de Urbanism.

Proiectul de Hotărâre și documentația de bază au fost afișate la sediul Primăriei Municipiului Târgoviște din strada Revoluției, nr. 1-3 și publicate pe site-ul propriu al instituției: www.pmtgv.ro la data de 30.08.2018.
Persoanele și asociațiile interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primăriei Municipiului Târgoviște- Compartimentul „Centrul de Informare cetățeni și registratură”, persoană de contact- Andreea Rădulescu, responsabilă pentru relația cu societatea civilă, telefon- 0245611222, interior 400, precum și în format electronic pe adresa de e-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, până la data de 10.09.2018.
Procedură dezbatere: minim 30 de zile lucrătoare- termen: 15.10.2018.

Secretarul Municipiului,
Jr. Chiru-Cătălin Cristea

Anunţ

Proiect Hotârâre

Expunere motive

Raport specialitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!