Programul de gunoi al județului se apropie de finalul primilor 8 ani. Ce și-au propus autoritățile județene

Publicitate

Programul curent, denumit „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”, se apropie de finalizarea primului ciclu, de 8 ani, al contractelor de delegare prin concesiune a serviciilor cu cei doi operatori cu care autoritățile au o relație contractuală din 2010  SC Supercom SA și SC Eurogas Prescom SRL).

În calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubritate, Consiliul Județean Dâmbovița a anunțat că, în următoarele 12 luni, este necesar să se desfășoare activitățile:
– reatribuirea, în baza procedurilor legale de achiziție publică, a operării serviciului de colectare, selectare și transport al deșeurilor menajere generate de populația județului Dâmbovița, după negocierea cererii de prelungire a contractului, formulată de SC Supercom SA;
– reconstituirea capacității celulelor de depozitare a deșeurilor menajere la depozitele ecologice Aninoasa și Titu;
– asumarea, prin prevederile celor două contracte, a obiectivelor de eliminare prin valorificare a fracțiilor de deșeuri menajere apte pentru valorificare, spre a evita plata de suprataxe pentru deșeurile ce se elimină prin depozitare, astfel încât la data de 01.01.2019, nicio administrație locală să nu suporte plata acestei penalități extrem de împovărătoare;
– constituirea unui operator propriu – ca soluție temporară de rezolvare a situațiilor imprevizibile, accidentale sau incidentelor contractuale cu cei doi operatori cărora li s-a delegat, prin concesionare, serviciul menționat – operator propriu -, singura soluție temporară, permisă de lege, către care se poate delega gestiunea acestui serviciu fără procedură de achiziție publică.
Mai mult, Consiliul Județean a demarat, în acord cu Planul Național de Gestiune a Deșeurilor, un proiect POIM pentru refacerea întregului sistem de colectare și transport, precum și de sortare, valorificare și tratare termoenergetică a deșeurilor, printr-o soluție completă de tratare mecano-biologică, ce urmează să fie construită la depozitul Titu, cu funcțiune de deservire a tuturor solicitărilor din Regiunea Sud Muntenia.
Întrucât termenul de 01.01.2019 – de la care devin exigibile penalitățile pentru neîndeplinirea obiectivului de valorificare a deșeurilor menajere – pune o presiune suplimentară pe demersurile ADI, fiecare din obiectivele menționate mai sus vor fi îndeplinite independent de interesul sau dezinteresul unui membru / unor membri ADI, mai anunță Consiliul Județean.

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!