Prelucrarea datelor cu caracter personal. Nouăți prezentate la Târgoviște. Ce trebuie să ştii

Publicitate

La cererea unor primari, ai unor șefi de instituții publice și reprezentanți ai mediului de afaceri, dezbatere privind prelucrarea datelor cu caracter personal la Târgoviște! Aceasta a avut loc la sediul Consiliului Județean Dâmbovița, cu invitat special Ancuța Gianina Opre, președinte al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

În cadrul întâlnirii de lucru a avut loc o prezentare generală a legislației în domeniu, recent adaptată la normele legislative europene.

Regulamentul 679/2016, care se aplică începând din 25 mai 2018, în toate statele membre în Uniunea Europeană, are ca elemente de referință state precum Germania sau Franța, principalele elemente de noutate fiind următoarele: desemnarea, în cadrul instituțiilor publice, unităților de cult, fundațiilor de utilitate publică, dar și în cadrul entităților care activează în mediul privat și prelucrează date cu caracter personal pe o scară largă a unui responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; obligația de păstrare a activității de prelucrare a datelor și de efectuare a unei evaluări de impact în condițiile impuse de prevederile europene; introducerea unor noi drepturi precum cel de ștergere, de restricționare, de notificare a încălcării la securitate, dar și cel de portabilitate. De asemenea, au fost amintite și prevederile legislative care stipulează condițiile speciale de prelucrare a datelor biometrice, dar și termenele de notificare a oricărui incident legat de prelucrarea datelor cu caracter personal.

Responsabilul pentru prelucrarea datelor trebuie anunțat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, iar nedesemnarea sa poate atrage sancțiuni severe. Pe lângă aspectele ce îi revin responsabilului, în cadrul întâlnirii au fost prezentate și detalii ce țin de accesul la datele cu caracter personal (obținerea accesului și o copie a acestor date pe care operatorul le prelucrează), dreptul la opoziție, dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare prin marcarea datelor cu caracter personal.

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!