La Moreni, s-au aprobat taxele și impozitele locale, dar și scutirile pentru anumite categorii de contribuabili

Publicitate
Distribuie

În ședința Consiliului Local Moreni de la începutul acestei luni au fost aprobate impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2020.

Administrația a anunțat că, în conformitate cu obligaţia legală a autorităţii deliberative, impozitele şi taxele locale au fost indexate cu rata inflaţiei – 4,6%, toate Primăriile din România având această obligativitate legală.

De asemenea, prin hotărârea adoptată au fost aprobate şi o serie de facilităţi pentru cetăţeni la plata impozitelor şi taxelor locale: scutiri de la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; scutire la plata impozitului pentru clădirea şi terenul aferent clădirii folosită ca domiciliu, integral (100%) pentru bunurile deţinute în comun de soţ/soţie, persoanele prevăzute la art.3 alin.(1) lit.b) şi art.4 alin.(1) din Legea nr. 341/2004, modificată şi completată; scutiri de la plata impozitului pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic; scutiri de la plata impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu și a terenului aferent clădirii de domiciliu, integral (100%) pentru bunurile deținute în comun soț/soție, aflate in proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici de 1000 lei/membru de familie şi deţin o singură locuinţă.

Consilierii locali de la Moreni au aprobat și scutiri privind taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru: lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie; lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr.422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii; lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!