Iulie, luna înscrierilor la Universitatea Valahia din Târgoviște

Publicitate

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, deţinătoare a calificativului „Grad de încredere ridicat”, organizează din această lună, iulie, concurs de admitere în învăţământul superior.

Înscrierile, pe categorii, vor avea loc după următorul calendar:

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – IF/ID: 9 – 30 iulie – înscrieri la sediile facultăţilor, 31 iulie – afişarea rezultatelor *Excepții: Domeniile de licenţă Muzică/ Educaţie fizică şi sport/ Kinetoterapie/ Științe ale educației/ Business administration care prevăd şi probe eliminatorii și/sau probe de concurs:  9- 28 iulie – înscrieri la sediile facultăţilor; 30-31 iulie – susţinerea probelor eliminatorii şi/sau probelor de concurs, Domeniul de licenţă Teologie care prevede probe eliminatorii și probă scrisă:  9 – 28 iulie – înscrieri la sediul facultăţii; 30 iulie – examen psihologic şi verificarea aptitudinilor muzicale și examen scris la disciplina Teologie Dogmatică

PROGRAME DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ/ PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

9 iulie – 21 septembrie – înscrieri (la sediul Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă, Corpul H, et. 1, Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35); 24 septembrie – afişarea rezultatelor

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

9 iulie – 22 septembrie – înscrieri la sediile facultăților; 24 – 26 septembrie – susţinerea probelor eliminatorii şi/sau probelor de concurs; 26 septembrie – afişarea rezultatelor. * Excepții: – Domeniul Teologie care prevede probe eliminatorii și probă scrisă:  9 iulie – 25 septembrie – înscrieri;  26 septembrie – susţinerea eseului;  26 septembrie – afişarea rezultatelor (Program orar: Luni -Vineri 9-17; sâmbătă 9-12).

Taxele de înscriere sunt următoarele: înscrierea la concursul de admitere (licenţă, continuare de studii) – 130 lei; înscrierea la concursul de admitere – studii universitare de master – 130 lei; înscrierea la concursul de admitere – studii universitare de doctorat – 500 lei; înscrierea la concursul de admitere – studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, cursuri de conversie profesională – 130 lei.

Taxa de înscriere se va plăti pe jumătate în următoarele cazuri; un părinte salariat în învățământ, iar candidatul are vârsta până la 26 de ani, orfan de un părinte şi cu vârsta până la 26 de ani, candidatul se înscrie la mai multe concursuri de admitere din cadrul UVT începând cu al doilea dosar.

Candidații scutiți complet de taxa de înscriere sunt: cei orfani de ambii părinţi şi au vârsta până la 26 de ani, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial la data înscrierii, copiii personalului didactic aflat în activitate (cadre didactice în învățământul universitar și preuniversitar) şi au vârsta până la 26 de ani, cei care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități.

Informaţii suplimentare privind admiterea 2018, despre ceea ce trebuie să conțină dosarul de înscriere și despre condițiile din căminele studențești, puteţi afla accesând https://www.valahia.ro/ro/admitere-ro

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!