CNAS reia producția și distribuția cardurilor europene de sănătate

Publicitate

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a semnat joi un acord-cadru pentru o perioadă de trei ani, în baza căruia vor fi reluate tipărirea şi distribuţia de carduri europene de sănătate.

Reluarea se va face începând cu data de 15 noiembrie.

Beneficiarii vor primi cardul de sănătate gratuit.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) oferă dreptul la asistenţă medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană. Cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru al UE/SEE/Confederaţia Elveţiană în scopul obţinerii unui tratament medical planificat.

Practic, cardul acoperă doar serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă. Pentru anumite servicii este posibil să fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral.

CNAS informează că acest card se eliberează la solicitarea asiguratului, care va depune o cerere-tip la sediul Casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află. În termen de şapte zile de la depunerea solicitării, cardul va fi primit de asigurat la adresa de domiciliu, prin servicii poştale. Perioada de valabilitate a cardului european de asigurări de sănătate este de doi ani de la data emiterii.

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!