CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN SATUL MANGA, COMUNA VOINESTI, JUDETUL DAMBOVITA

Publicitate
Distribuie

ANUNȚ DE PRESĂ

Data publicarii 17.03.2020

CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN SATUL MANGA, COMUNA VOINESTI, JUDETUL DAMBOVITA

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Voinesti, judetul Dambovita, beneficiar  al  proiectului „Centru de zi pentru persoane varstnice in satul Manga, comuna Voinesti , judetul Dambovita„ anunta finalizarea  proiectului (cod SMIS 114014), finantat prin PROGRAMUL OPERATIONAL  REGIONAL 2014-2020,  Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si socilale, care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de santate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la srviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colactivitatile locale; Obiectiv specific 8.3 Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale; Grup vulnerabil; Persoane varstnice.

Autoritatea de management a P.O.R. este Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării si Administrației , Organism Intermediar POR – Agenția pentru  Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Obiectivul general al proiectului a vizat dezvoltarea infrastructurii sociale la nivelul comunei Voinesti, in contextul inexistentei acestui tip de infrastructura care sa asigure accesul la servicii sociale a persoanelor varstnice vulnerabile din cadrul comunitatii. Investia a constat in reabilitarea, modernizarea si dotarea corespunzatoare a cladirii, sediu administrativ din satul Manga, aflata la inceput intr-o stare de degradare accentuata, astfel incat in cadrul acesteia  la final sa functioneze in conditiile reglementate de legislatia nationala specifica in vigoare un centru de zi de asistenta sociala pentru persoane varstnice. In acest sens in cadrul centrului de zi seniorii din comunitatea locala vor beneficia de servicii sociale fara cazare tip centru de zi. Nevoia pentru asemenea servicii este justificata de starea de saracie si riscul de excluziune sociala ce caracterizeaza persoanele varstnice din comunitate.

Obiectivul specific al acestui proiect îl reprezintă Obiectivul Specific 8.3. – „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”. Pentru comuna Voinesti este esenţiala realizarea unui centru de zi pentru persoane varstnice, in care sa se realizeze servicii sociale pentru reintegrarea in societate a acestor persoane.

Obiectivul general al proiectului poate fi atins si prin indeplinirea urmatoarelor obiective specifice:

reducerea fenomenului de izolare si autoizolarere socială a 58 de persoane în vârstă aflate în dificultate din comuna Voinesti; optimizarea emotionala si prevenirea depresiei la 58 de persoane in varsta aflate in dificultate; cresterea gradului de informare si facilitarea accesului la servicii specifice în vederea desfasurarii unei vieti normale pentru 58 de persoane  ; reducerea numarului de persoane in varsta care solicita institutionalizarea; crearea unui mediu prielnic desfasurarii unei vieti normale; reducerea fenomenului de marginalizare sociala a persoanelor aflate in dificultate.

Obiectivele proiectului vor fi puse in evidenta prin obtinerea urmatoarelor rezultate:

– Reabilitarea si dotarea sediului administrativ al comunei Voinesti in vederea infiintarii unui centru de zi pentru cele 58 de persoane varstnice (33 de femei si 25 de barbati), aflate in dificultate, din comuna Voinesti.

-Proiectul propune dotarea centrului de zi cu aparatura birotica si mobilier necesare desfasurarii diferitelor activitati. In ceea ce priveşte sanatatea fizica a batranilor, centrul de zi va beneficia de aparatura fitness, pentru ca varstnicii sa opteze pentru un stil de viaţa activ şi sanatos.

–  Reintegrarea a 58 persoane varstnice aflate in dificultate din comuna Voinesti care au dificultati in desfasurarea activitatii curente, din comuna Voinesti, 3.

– In urma implementarii prezentului proiect de investitii vor fi create 2 locuri de munca pe urmatoarele posturi: administrator centru de zi , barbat si un  psiholog , femeie.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.650.373,57 lei din care:asistență financiară nerambursabilă: FEDR 1.306.944,96 lei, bugetul național – 199.885,69 lei, contribuție Consiliul Local la Comunei Voinești 30.751,65 lei.Valoarea neeligibilă  inclusiv TVA afenta acesteia  a fost de   112.791,26  lei

Date de contact :Unitatea Administrativ Teritorială      Comuna Voinești Adresa:  Strada Principală, nr 145, localitatea Voinești, județul Dâmbovița, cod poștal 137525 , România,  Tel:0245.679324, fax:  0245.679450

Web: www.primariavoinesti.ro; E-mail: consiliullocalvoinesti@yahoo.com

 

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!