Ce presupune al șaisprezecelea proiect european depus de administrația de la Pucioasa

Publicitate

Proiectul se numește ”Reducerea emisiilor de carbon în orașul Pucioasa și în zonele funcționale ale acestuia”, având ca obiectiv specific reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

”Practic, prin acest proiect, cred că reușim să aducem la un numitor comun nevoile orașului cu cerințele ghidului de finanțare. Astfel, cu ajutorul prezentului proiect se dorește atingerea unor obiective de importantă majoră pentru orașul Pucioasa”, a precizat primarul orașului, Constantin Ana.

Acestea sunt: îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și mărfuri („eficienţă economică”); reducerea necesităţilor de transport motorizat, a poluării aerului și a poluării fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie („impactul asupra mediului”); asigurarea unui nivel optim de accesibilitate în cadrul localităţii („accesibilitate”); îmbunătățirea siguranței și securității în circulație („siguranţă”); îmbunătățirea atractivității și calității mediului urban („calitatea vieţii”).

Potrivit edilului, pentru îndeplinirea acestor obiective se vor realiza următoarele activități:

Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători, achiziționarea a 5 autobuze electrice; construirea unei autobaze aferente transportului public local de călători în incinta căreia se va construi un sediu cu suprafață desfășurată de 246.30mp, o copertină metalică (spațiu de garare/parcare dotată cu stații de încărcare pentru autobuzele electrice) cu suprafață desfășurată de 260.55mp, împrejmuirea terenului și amenajări exterioare; crearea unui sistem de bilete integrate pentru călători („e-bilete” sau „e-ticketing”).

Investiții destinate transportului electric și nemotorizat: modernizarea unei zone exclusiv pietonale (Promenadă Piață) cu o suprafață de 1390 mp , unde traficul autoturismelor va fi restricționat.

Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană, cum ar fi: crearea unui sistem de management al traficului, inclusiv sistem de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI), sisteme de monitorizare video CCTV în mijloacele de transport public și în autobază, sisteme de localizare a mijloacelor de transport public urban și de managementul flotei (prin GPS, AVL etc.), sisteme de informare în timp real a pasagerilor, amplasate în mijloacele de transport în comun și/sau în stațiile de transport public; crearea de aplicaţii software pentru informarea în timp real a utilizatorilor asupra programului mijloacelor de transport în comun, inclusiv aplicaţii software pentru planificarea călătoriei; dotarea centrului de comandă pentru managementul traficului, cu componente specifice software și hardware; reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public urban de călători, în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transportul rutier prin: reabilitarea infrastructurii rutiere a DJ710 pe o lungime de 2,301.00 ml ( de la km 1+130 la km 3+431) și pe o suprafață de 27,417.00 mp, reabilitarea infrastructurii rutiere a DJ710A în orașul Pucioasa pe o lungime de 1,042.00 ml (de la km 0+000 la km 1+042) și pe o suprafață de 12,504.00 mp, reabilitarea infrastructurii rutiere a DJ712 în orașul Pucioasa pe o lungime de 424.00 ml ( de la km 0+020 la km 0+444) și pe o suprafață de 4,535.00mp.

Valoarea totală a proiectului este 26.077.939 lei.

 

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!