Care sunt articolele pirotehnice interzise

Publicitate

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa informează cetăţenii cu privire la riscurile la care se expun persoanele neautorizate care procură şi utilizează ilegal articole pirotehnice din categorii restricţionate publicului larg:

Cadrul legislativ aplicabil activităţilor cu articole pirotehnice este definit de următoarele acte normative :

  1. Legea nr.126 /1995 privind regimul materiilor explozive, republicată;
  2. Hotărârea Guvernului nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Hotărârea Guvernului nr. 1102/2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice.

ARTICOLE PIROTEHNICE

Conform normelor legislative susmeţionate articolele pirotehnice se clasifică după cum urmează:

Articole pirotehnice de divertisment, care la rândul lor, se subclasifică în următoarele categorii:

  1. Categoria F1 – articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă;

 

2.Categoria F2 – articole pirotehnice de divertisment, care prezintă risc scăzut şi un nivel de zgomot scăzut, sunt destinate utilizării în exterior, în spaţii restrânse şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;

3. Categoria F3 – articole pirotehnice de divertisment, care prezintă risc mediu destinate utilizării în exterior în spaţii deschise, vaste, al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;

4. Categoria F4 – articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub numele de “ articole pirotehnice de divertisment de uz profesional”, destinate utilizării exclusive de către pirotehnicieni şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane.

 

  1. Articole pirotehnice de scenă, care, la rândul lor, se clasifică în următoarele categorii:
  2. Categoria T1 – articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care prezintă un risc scăzut şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;
  3. Categoria T2 – articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care sunt destinate utilizării exclusive de către pirotehnicieni;

 

  1. Alte articole pirotehnice, care, la rândul lor, se clasifică în următoarele categorii:
  2. Categoria P1 – articole pirotehnice, altele decât articole pirotehnice de divertisment şi articole de scenă, care prezintă un risc scăzut;
  3. Categoria P2 – articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articole pirotehnice de scenă, care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusive de către pirotehnicieni.

Articolele pirotehnice, trebuie să aibă inscripţionate în limba română denumirea, clasa/categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze cumpărătorului o declalaraţie de conformitate pentru fiecare produs care se prezintă, la solicitare, organelor de control prevăzute în prezenta lege.

RESTRICȚII

Din motive de ordine, securitate, siguranţă publică şi pentru protecţia mediului se interzice deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2,3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă(T1 şi T2) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2.

Articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1 şi P1 pot fi puse la dispoziţia publicului cu vârsta peste 16 ani.

Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.

În categoria 1 sunt incluse numai obiectele pirotehnice de divertisment foarte mici de tipul artificiilor (de exemplu: steluţe; lumânari scânteietoare; jerbe cu scântei; minifacle; minisori; inele de foc; sateliţi).

Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele condiţii:

a. Între orele 24.00 – 06.00, cu excepţia evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale

b.La o distanţa mai mica de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c. La o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

d. La o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e. În locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

f. Pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

g. La o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respective al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execute jocurile respective.

Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an. 

Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate de către pirotehnicieni constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.

În conformitate cu atribuţiile şi competenţele stabilite prin legea de organizare şi funcţionare, cu prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explosive, republicată cât şi cu H.G. 1102/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piată, Poliţia Română este instituţia responsabilă pentru prevenirea, constantarea şi combaterea neregulilor în domeniul operaţiunilor cu articole pirotehnice, exercitând, la nivel national, controlul referitor la regimul tuturor operaţiunilor cu materii explosive.

S-a identificat apariţia pe piaţă a unor articole pirotehnice de tip petard, din categoria P1, denumite generic “Emiţător de sunet” destinate a fi utilizate pentru a îndepărta animalele agresive, sau pentru a speria animalele sălbatice de către fermieri sau vânători.

Facem precizarea că articolele pirotehnice din categoria P1 se pot utiliza doar în scopurile menţionate de producătorul acestora, utilizarea necorespunzătoare fiind sancţionată conform prevederilor art.25 şi art.26 din Legea 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de conveţuire social, a ordinii şi liniştii publice, cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.

 

 

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!